Frølund, Sune

 
Sune Frøund
Sune Frølund
Sune Frølund, lektor, ph.d.
 
Sune Frølund har som en af de få i Danmark beskæftiget sig indgående med, og skrevet om, Medard Boss og Daseinsanalysen, hvilket har resulteret i artiklerne Medard Boss' lægekunst. (1996), Helhed og sygdom (1990) samt Sexualontologi (1988). Se desuden artiklen Krop, helhed, handling (1993) omkring forståelsen af krop og helhed hos Heidegger og Løgstrup.
 
 
Email: Sune Frølund email
Link til denne side: www.livsverden.dk/froelund
 
 

Publikationsliste

Frølund, Sune (2022). Ud af laboratoriet, Bruno! Ud i naturen, en kritisk rekonstruktion af Bruno Latours natursyn, I: Paradoks: Tidsskrift for Filosofi og Teori, 07, 2022.

Frølund Sune (2020). Enviromentalism Without Nature? Steven Vogel's post-natural environmental philosophy, I: Nordicum-Mediterraneum, Bind 15, nr. 3, speciel issue, 11.2020.

Frølund, Sune (2019). Eksistens i Schmitz' nye fænomenologi, I: Mennesket og det andet, bidrag til den eksistentielle fænomenologi (red.) Michael Rasmussen, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Frølund, S., Winther-Jensen, T. (2018). Forord I: Studier i Pædagogisk Filosofi, Bind 7, Nr. 1, 29.

Frølund, S. (2018). Gernot Böhme's sketch for a weather phenomenology. I: Danish Yearbook of Philosophy, Bind 51, Nr. 1, 15.12.2018, s. 142-161.

Frølund, S. (2018). Eksistens i Hermann Schmitz' 'nye fænomenologi' - I Mennesket og det andet - bidrag til den eksistentielle fænomenologi, red. Michael Rasmussen: Aalborg Universitetsforlag. (Skriftserie om eksistentiel fænomenologi). Bibliotek.dk

Frølund S. (2018). Gernot Böhme's aesthetics of atmosphere. Abstract fra International Association for Environmental Philosophy, State College, USA.

Frølund, S. (red.) og Winther-Jensen, T. (red.), Huggler, J. (red.). (2018). Knud Grue-Sørensen, København : Pædagogisk Filosofisk Forening, 122 s. (Studier i Pædagogisk Filosofi; Nr. 1, Bind 7).

Frølund, S. (Red.); Huggler, J. (Red.). (2017). Natur og pædagogik. (Studier i Pædagogisk Filosofi; Nr. 2, Bind 5).

Frølund, S. (2016) Fornemmelse for atmosfære. I: Gränsløs, Nr. 7, 13.12.2016, s. 16-30.

Frølund, S. (2016). Gernot Böhmes atmosfæreæstetik og vejrfænomenologi. I: Studier i Pædagogisk Filosofi, Bind 5, Nr. 2, 2016, s. 19-37.

Frølund, S. Naturalness as an educational value I: Journal of Philosophy of Education, Bind 50, Nr. 4, 2016, s. 655-668.

Kemp, P. & Frølund, S. (2015). Introduction. Nature in education. red. / Peter Kemp; Sune Frølund. Zürich : LIT Verlag, 2015. s. 9-17 (Philosophy of Education, Bind 3).

Frølund, S. (2015). Climate and Human History of Nature. Nature in Education. red. / Peter Kemp; Sune Frølund. Zürich : LIT Verlag, 2015. s. 31-49 (Philosophy of education; Nr. 3).

Frølund, Sune (Oversætter) (2015). Kort indføring i den nye fænomenologi. Schmitz, Hermann. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag, 2015. 92 s. (Skriftserie om eksistentiel fænomenologi; Nr. 4). Bibliotek.dk

Kemp, P. (Red.) &Frølund, S. (Red.). Nature in education. Zürich : LIT Verlag, 2015.

Frølund, Sune. (2014). Naturviden : En naturfilosofisk undersøgelse og kritik af vidensbegreber i naturvidenskab. Aarhus : The State and University Library - Aarhus, 2014. 215 s. (Studier i Pædagogisk Filosofi; Nr. 1, Bind 2014).

Frølund, S. (2014). Krop, atmosfære og sprog hos Hermann Schmitz. Abstract fra Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde, Aalborg, Danmark.

Frølund, S. (2014): Teori-praksis-distinktionen og pædagogisk filosofi, I: Studier i Pædagogisk Filosofi,  Bind 2, Side 34 - 45, Pædagogisk Filosofisk Forening. Bibliotek.dk

Frølund, S. (2011): ”Naturlighed”, Pædagogiske værdier & etik, red. Anne-Marie Eggert Olsen, Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 33 - 56. Bibliotek.dk

Frølund, S. (2009): “Body and motion in early modern philosophy of nature: Newton against Descartes”, Danish Yearbook of Philosophy vol. 43, København: Museum Tusculanum). Bibliotek.dk

Frølund, S. (2009): “Kemp og Kants ’Kritik af dømmekraften’”, Udfordringer. Dialoger med Peter Kemp,  red.   Hannah Mia Hendriksen, Peter Kemp & A.-M. Eggert Olsen, København: Tiderne skifter, s. 73-83.  Bibliotek.dk

Andresen, M. & Frølund, S. (2009): ”Philosophical Reflections made Explicit as a Tool for Mathematical Reasoning”, Proceedings of the 5th International Colloquium on the Didactics of Mathematics (5th ICDM)   vol.II, ed.M. Kowkoulos & C. Tzanakis, Rhetymnon, s. 421 - 431.

Frølund, S. (2008): ”H.C. Ørsteds dannelsesbegreb: mellem ånd og nytte”, At komme til sig selv. 15 portrætter af danske dannelsestænkere, red. Joakim Garff, København: Gads Forlag,  s. 64-84. Bibliotek.dk

Frølund, S. (2007): ”Ånden i naturen”, Skolen for livet. Remtrækket til virkeligheden, red. K. Ormstrup Søndergaard, s. 37-42, Sorømødet 2007, København: Undervisningsministeriet  Bibliotek.dk

Frølund, S.(2005b): ”Naturviden og dannelse”, SALT – tidsskrift for kritisk debat, Tema: I økologiens lys, red. J. Holten-Andersen, nr. 5, årg. 14, november, s. 18 -19, København. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Frølund. S (2005a): Naturvidenskabens vidensbegreb – En naturfilosofisk undersøgelse og kritik, 246 s, Ph.d.-afhandling, København: DPU. Bibliotek.dk

Frølund, S. (2004): ”Natur og dannelse”, Pædagogikkens filosofi – tanker om menneskets frembringelse, red. Anne-Marie Eggert Olsen, s. 74 - 91, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.  Bibliotek.dk

Frølund, S. (2003b): ”Hegels Differensskrift (1801)”, Slagmark  36, Tema: Hegel, s. 41 - 47, Århus: Modtryk. Bibliotek.dk   

Frølund, S. (2003a): Revideret oversættelse af 1.del af Hegel’s ”Differensskrift”, Slagmark 36, Tema: Hegel, s. 13 - 40, Århus: Modtryk. Bibliotek.dk

Frølund, S. (2002): ”Natur og frihed”, Tidsskriftet Moment, tema: Moral og frihed, februar 2002, s. 14 -17,  København: Studenterhjælpen KU.

Frølund, S. (2001): Oversættelse af 1. del af Hegel's "Differensskrift", Filosofiske Studier bd. 21, s. 121  147, København: Københavns Universitet.

Frølund, S. (1998): ”Naturteleologi”, Filosofiske Studier bd. 18, s. 45 - 74,  København: Københavns Universitet. Bibliotek.dk          

Frølund, S. (1996). Medard Boss' lægekunst. Sosiologi i Dag, 26(3), pp. 29 - 52.

Frølund, S. (1996): ”Kants vej til den levende natur”, Filosofiske Studier bd. 16, s.42  68,  København: Københavns Universitet. Bibliotek.dk

Frølund, S. (1993), Krop, helhed, handling. Philosophia, årg. 22, nr. 3 - 4, pp. 97 - 105.

Frølund, S. (1990). Helhed og sygdom. In: Jensen, Jensen & Kim (eds.). Grundlagsproblemer i sygeplejen. (pp. 192 - 226). Århus: Philosophia.

Frølund, S. (1989): ”Liv i kroppen”, Paradigma, red. Søren Brier, 4.årg., nr. 1, s.3 - 9, Århus: Forlaget Ask.

Frølund, S. (1988). Sexualontologi. Philosophia, årg. 17, nr. 3 - 4, pp. 43 - 54.

Frølund, S. (1988): ”Gen-etisk engeneering - et nyt værktøj i kassen”, UNDR (Nyt Nordisk Forum) 22, årg. 55, nr. 4, s. 92 - 100, Silkeborg

Frølund, S. (1987): ”Bolignød i I-landene og U-landene”, Missionen blandt hjemløse 1/1987, 79. årgang, s. 10 - 12, Valby.

Frølund, S. (1987): ”Kants praktiske filosofi”, Slagmark 9, s.11 - 24, Århus: Modtryk. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Frølund, S. (1986): ”Etikken må overvindes”, Essay i Dagbladet Information, 9/4 - 1986.