Bille, Thomas

 
Thomas Bille
Thomas Bille
Thomas Bille, ph.d., lektor
 
 
Har forsket empirisk i politielevers praktikerfaring ud fra en kropsfænomenologisk tilgang, særligt ud fra Merleau-Pontys arbejde. 
 
 
 
 
 
Link til denne side: www.livsverden.dk/bille
 
 

Publikationsliste

Bille, T., M. Schmidt og G. Krantz (2019) Bevægelse i specialpædagogikken, I Kvalitet i social- og specialpædagogik: grundbog til pædagoguddannelsen, Bjørnshave, (red.),Frederikshavn: Dafolo. Bibliotek.dk

Bille, T., M. Schmidt og G. Krantz (2018). Bevægelse i specialpædagogisk undervisning - en fænomenologisk undersøgelse af bevægelsens betydning for læring og udvikling  Tidsskrift: Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse.

Bille, T., M. Schmidt og G. Krantz: (2017). En fænomenologisk undersøgelse af bevægelse i den specialpædagogiske undervisning på Skolehjemmet Marjatta.

Bille, T., A. Nielsen og B. O. Jørgensen. (2016). Dannelsen af det pædagogiske blik i et livshistorisk perspektiv, Forskning i pædagogers profession og uddannelse, 1.1, s. 55-68, 14 s.  

Bille, T. (2014). Politielevers levede erfaringer i praktikken. Roskilde: Roskilde Universitet. Afhandlinger fra Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet.

Bille, T., & Østergaard Steenfeldt, V. (2013). Challenging Fieldwork Situations: A Study of Researcher's Subjectivity. Journal of Research Practice, 9(1).

Bille, T. (2012). Signs of Crime: Investigating the Seen of the Unseen. In: V. Huotari (ed.), Researching  the Police in the Nordic Countries - Proceedings from the Fourth Nordic Police Research Seminar  (pp. 58-66).