Velkommen til Forum for eksistentiel fænomenologi, forummet for interesserede i eksistens og livsverden, fænomenologi og hermeneutik. Forummet afholder halvårlige seminarer og har en emailliste, hvor alle er velkomne.

Hjemmesidens indhold

Bøger i Skriftserie om eksistentiel fænomenologi

Hvad er eksistentiel fænomenologi?

Der findes forskellige udlægninger, men for dette forum er eksistentiel fænomenologi en måde at fastholde en forståelse af, at mennesket eksisterer med livsverden som baggrund. Herved forstår vi mennesket sådan som vi umiddelbart oplever og forstår os selv og andre, det som er blevet kaldt "det hele menneske". For i den umiddelbare oplevelse og aktivitet afsløres en helhed, som går forud for alle sproglige opdelinger mellem selv, andre og verden, mellem indre og ydre, og mellem aktiv og passiv.
Eksistentiel fænomenologi kan præciseres via nøgleordene fænomenologi, livsverden og eksistens. Et væsenligt referencepunkt for eksistentiel fænomenologi er nemlig Martin Heideggers eksistens-begreb, der betegner menneskets særlige måde at være-i-verden som et væsen altid i aktivitet eller konkret udfoldelse, og dermed 'altid allerede' indlejret i den fælles livsverden. Ved at være en grundlagsteori om både udspringet af den konkrete eksistens, og om dens almenmenneskelige aspekter, peger eksistentiel fænomenologi på den udelelige helhed og fælles meningsbaggrund, som individet kun sekundært og ufuldstændigt står ud fra. På denne måde gør Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty og (den sene) Jean-Paul Sartre op med reduktionistiske og idealistiske menneskeforståelser generelt, og specifikt med René Descartes dualisme og den transcendentale filosofi hos Immanuel Kant og Edmund Husserl. Det sidste ændrer dog ikke ved, at Edmund Husserl udgør en varig inspirationskilde og bidragsyder til eksistentiel fænomenologi, ikke mindst med sit begreb om livsverdenen. Find uddybende litteratur og læs mere under emnesiden Hvad er eksistentiel fænomenologi? Introduktion til en tradition.

Hvad er livsverden.dk og Forum for eksistentiel fænomenologi?

livsverden.dk formidler introduktioner og nyheder, henviser til litteratur og lader dig downloade artikler med eksistentiel-fænomenologiske perspektiver på teori og praksis. Læs mere om ideerne og folkene bag hjemmesiden under Om livsverden.dk. livsverden.dk fungerer også som hjemsted for Forum for eksistentiel fænomenologi:

Forum for eksistentiel fænomenologi er et tværdisciplinært netværk af praktikere og forskere i Norden, som anvender eksistentiel-fænomenologisk grundlagsteori i deres arbejde, og som publicerer om dette.
Publicerer du omkring eksistentiel-fænomenologiske perspektiver, eller planlægger du at gøre det, og er du interesseret i at blive en del af forummet og evt. hjemmesiden, så kan du under Om livsverden.dk og Forum for eksistentiel fænomenologi læse mere om, hvad forummet kan tilbyde dig.
   Er du interesseret i nyheder i relation til eksistentiel fænomenologi så er du velkommen til at komme på mailinglisten og få tilsendt information om arrangementer og nyheder. Skriv til nedenstående email. Forummet har desuden oprettet en åben  LinkedIn gruppe, samt en Facebook gruppe, som er åben for alle. Under Om livsverden.dk og Forum for eksistentiel fænomenologi kan du læse, hvad livsverden.dk kan tilbyde dig, og du kan læse referater fra de tidligere møder i forummet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til  livsverden email.