Rendtorff, Jacob Dahl

 
Jacob Dahl Rendtorff
Jacob Dahl Rendtorff
Jacob Dahl Rendtorff, professor, mag. art., ph.d. & dr. scient. adm. Redaktør for emnesiden Videnskabsteori.
 
Samfundsteoretiker og filosof, professor i virksomheders ansvar, etik og legitimitet ved Roskilde Universitet. Forfatter til en lang række bøger om forskellige emner inden for fransk filosofi, herunder Jean-Paul Sartre og Paul Ricæur samt om videnskabsteori, bioetik og ret, videnskabsetik, retsfilosofi, virksomhedsetik og virksomheders sociale ansvar.
 
   
Email:
Link til denne side: www.livsverden.dk/rendtorff
 
 

Publikationsliste

Her findes kun et uddrag.
Rendtorff, J. D. (2023). At handle og tænke regenerativt afkræver os et nyt forhold til naturen: Fra Bruno Latours klimakamp til regenerativ resiliensledelse, I: Anagorisis: Et tidsskrift for regenerativ filosofi, Gørtz, K. (red.), 1. udgave, s. 69 - 78.
 
Rendtorff, J. D. (2022). Mette Lebech, On the Problem of Human Dignity: A Hermeneutical and Phemenenological Investigation, In: Danish Yearbook of Philosopghhy, 55, p. 78 - 79.
 
Rendtorff, J. D. & Sørensen, P. (2021). Demokratisk Forvaltning: Magt, etik og anderkendelse, København: Djøfs Forlag. Bibliotek.dk
 
Rendtorff, J. D. (2020). From Philkosophy of Techonology to Bioetichs and Biolaw: Challenges to Peter Kemp's Etichs of the Irreplaceable, In: Eco-Eticha, 9, p. 63 - 78.
 
Rendtorff, J. D. (2020). Paul Ricoer and Danish Philosophy: Dissemination of Ricoeur's Philosophy in the Philosophical Debate in Denmark, Ricoeur's Influence on Particular Danish Philosophers and Themes of Discussion in Denmark, In: Danish Yearbook of Philosophy, 53, 1, p. 84 - 107.
 
Rendtorff, J. D. (2019). Indledning: Totalitarismen og Hannah Arendts politiske filosofi, I: Hannah Arendt: Antesemitismen: Totalitarismens oprindelse1. Dansk revideret udgave, Aarhus: Klim. Bibliotek.dk
 

Rendtorff, J. D. & Sørensen, A. (2019). Mindeord for Peter Kemp, I: Filosofilærernes blad, 19, 1, s. 26 - 32. Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D. & Kemp, P., (2019). Biolaw and Policy in the Twenty-First Century: Building Answers for New Questions.Valdés, E. & Lecaros, J. A. (red.). Cham: Springer,  Bind 78. s. 33-40 8 s. (International Library of Ethics, Law, and the New Medicine, Bind 78).

Rendtorff, J. D.,(2019). Hannah Arendt: Antisemitismen: Totalitarismens Oprindelse 1. Dansk revideret udgave udg. Aarhus: Klim, s. 7-35. Bibliotek.dk

Jørgensen, K., Rendtorff, J. D. & Holen, M., (2018). How patient participation is constructed in mental healthcare: A grounded theory study, I : Scandinavian Journal of Caring Sciences. 32, 4, s. 1359-1370Article ID: SCS12581 Internal Article ID: 15232667.

Rendtorff, J. D. & Adamo, S., (2018). I : Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift. 41, 1, s. 1-2.

Rendtorff, J. D.,(2017). Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics: Including a Special Section on Business and Human Rights. Springer, s. 3-17

  (Ethical Economy; Nr. 51).

Rendtorff, J. D., (2017). Fra dyder til kapabiliteter: Om retfærdighed som etisk vision om det gode for mennesker og samfund, I: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 40, 1, s. 71-76.

Rendtorff, J. D., 2017, Organisatorisk dannelse: Etiske perspektiver på organisatorisk læring. Keller, K. D. (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 293-312   (Organizational Learning and Management Studies / Organisatorisk læring og ledelse; Nr. 2). Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D., (2017). Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics: Including a Special Section on Business and Human Rights. Rendtorff, J. D. (red.). Springer, s. v-vii (Ethical Economy; Nr. 51).

Rendtorff, J. D., (2016) Basic Ethical Principles for Democracy in Europe, I: Philosophical News. 13, s. 102-111.

Rendtorff, J. D., (2015). Bæredygtighed: Værdier, regler og metoder. Arler, F., Mosgaard, M. A. & Riisgaard, H. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 359-378. Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D. (2015). Selvets eksistentielle fænomenologi i angst og fortvivlelse hos Søren Kierkegaard in:  Pahuus, M., j. D. Rendtorff og P. Søltoft (red). Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog, side 33 – 63, Aalborg Universitetsforlag.  Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D. (2014). French Philosophy and Social Theory. A Perspective for Ethics and Philosophy of Management. Springer.

Rendtorff, J. D. (2012). Vort forhold til fremtiden. Sartres eksistentielle fænomenologi.  In: K. D. Keller (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 121 - 141. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D. (2012). Sartres eksistentielle fænomenologi. In: K. D. Keller (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 121-142. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D. (2009). Responsibility, ethics and legitimacy of corporations. Copenhagen Business School  Press. Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D. (2009). Professionel etisk dømmekraft i politik og ret. Gjallerhorn : Tidsskrift for   professionsuddannelser, nr. 9, s. 70-78.

Rendtorff, J. D. (2007). Den radikale ondskab er den banale ondskab. Kulturo, vol. 13, nr. 25, s. 37-44.

Rendtorff, J. D. (2007). Dømmekraftens tænker : Hannah Arendts politiske teori og retsfilosofi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, vol. 30, nr. 3/118, s. 3-16. Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D. (2007). Virksomhedsetik : En grundbog i organisation og ansvar. Frederiksberg :  Samfundslitteratur. Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D. (2006). Gaston Bachelard & naturvidenskabens poesiGjallerhorn: Tidsskrift for   professionsuddannelser, 4, pp. 26-32.

Rendtorff, J. D. (2004). Fænomenologien og dens betydning. In: L. Fuglsang & P. Bitsch (eds.),    Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne : på tværs af fagkulturer og paradigmer, 2. ed., pp.   277-309. Roskilde Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D., Diderichsen, A., Raffnsøe, S., & Lübcke, P. (2003). Fransk filosofi: engagement og 

 struktur. København: Politikens forlag. Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D. (2003). Nogle opfattelser af det onde i nyere kontinental filosofi. Psyke og logos, årg. 24,  nr. 1, Tema: Det onde, pp. 390-403.

Rendtorff, J. D. (2003). Dømmekraftens historiske ansvar: Hannah Arendt og vores opfattelse af HolocaustSlagmark, Tidsskrift for idéhistorie, (37), 107-124.

Rendtorff, J. D. (2003). Selvmordets filosofi. Vera nr. 23, temanummeret 'Selvmord', pp. 30-39.

Rendtorff, J. D. (1998). Jean-Paul Sartres filosofi, med særligt henblik på frihed og etik. Udkom første  gang i 1993 med titlen "Frihed og etik i Jean Paul Sartres filosofi". København. Hans Reitzels  Forlag A/S. Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D. (1995). Frihed, person og oprindeligt valg, Jean-Paul Sartres kritik af psykoanalysens   teoretiske forudsætninger. Filosofi, (2), 2-26.

Rendtorff, J. D. (1993). Eksistens og krop hos den tidlige SartrePhilosophia: Den levede krop,  pp. 107-124.