Lorentzen, Per

 
Per Lorentzen
Per Lorentzen
Per Lorentzen, psykolog, førstelektor. Redaktør for emnesiden Socialpædagogik.
 
Per Lorentzen er norsk psykolog, og ansat ved Avdeling for samfunnsfag, barnevernpedagogutdanningen, Høgskolen i Oslo. Han har skrevet fagbøger om forudsætninger for kommunikation og sprog hos børn og voksne med funktionsnedsættelser og er ekspert i døvblinde og konsulent for flerhandicappede udviklingshæmmede. Udgangspunkter for den pædagogiske indsats er pædagogens samvær med den udviklingshæmmede i hverdagen. Samværet må tage sit udgangspunkt i de udspil den udviklingshæmmede kommer med. Uanset hvor svage de kan opleves, uanset hvor mærkværdige de kan synes. Per Lorentzens foretrukne arbejdsmåde er videooptagelser som personalet optager af deres samspil med de udviklingshæmmede for sammen med Per Lorentzen at fortolke situationerne og de signaler der udsendes med henblik på at fremme dialog og udvikling.
 
Email:
Link til denne side: www.livsverden.dk/lorentzen
 
 

Publikationsliste

Lorentzen, P. (2019). Mentalisering og barnevernet, Oslo: Universitetsforlaget.
 
I Mentalisering og barnevernet (Oslo, 2019) fordyber Per Lorentzen sig i den psykoanalytiske teori om mentalisering, som forklarer betydningen af social funktion ved at have evne til at se andre mennesker 'indefra', og se sig selv - som andre gør det - 'udefra'. Heroverfor stiller Per Lorentzen et fænomenologisk inspireret alternativ om empati, social interaktion og social praksis som grundlag for forståelse mellem mennesker. For de mange en vanskelig bevægelse fra troen på at det er teorien om sig selv og andre mennesker som er grundlaget, til en forståelse af, at det er handlingen i social interaktion og sociale praksisser som er forudsætningen for forståelse mellem mennesker. Med denne bog har Per Lorentzen for alvor indoptaget Husserls, Heideggers og især Merleau-Pontys fænomenologiske forståelse af væren og handlen som omdrejningspunkter for kommunikation og kognition.

Maul,  J. og C. Feilberg (2019). Den lidenskabelige iagttager - iagttagelser af børn og voksne med udviklingshæmning, s. 139 - 160, I Feilberg & Maul (2019). Kvalitative iagttagelser - at forstå, undersøge og  udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag, Aalborg Universitetsforlag.

Resume fra Den lidenskabelige iagttager: "Vi tager udgangspunkt i iagttagelser og udredning blandt børn, unge og voksne med forskellige former for vidtgående handicap: sansemæssigt og kognitivt. Iagttageren involverer sig i situation og samspil på den multihandicappedes præmisser for derudfra at forsøge sig med helhedsfortolkninger som grundlag for mulige interaktioner og tiltag. Inspireret af Per Lorentzens eksemplariske undersøgelsespraksis vil vi skitsere træk ved specialpædagogisk iagttagelse på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag". "Få personer i Norden har præget og inspireret det socialpædagogiske arbejde med udviklingshæmning mere end den norske psykolog Per Lorentzen".

Lorentzen, P., Pettersen, M. & Myhrer-Næss, P. (2018). Samværets praksis Bidrag til en relasjonell tilnærming i miljøarbeid, Oslo Universitetsforlaget.

Lorentzen, P. (2015). Ansvar og etikk i miljøarbeid. En relasjonell tilnærmning. 2. utgave, Oslo: Universitetsforlaget.

Lorentzen, P. (2014). Skjøre samspill - når det å være sammen er nok, I: Ellingsen, K.E. (red.) Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn, s. 100 - 118, Oslo Universitetsforlaget.

Lorentzen, P. (2013). Kommunikation, sprog og social forståelse, I: Kognition og Pædagogik, Vol. 23.

Lorentzen, P. (2013). Ansvar og etik i socialpædagogisk arbejde, København: Akademisk Forlag. Dansk oversættelse ved Lone Østerlind af "Ansvar og etikk i miljøarbeid", Oslo: Universitetsforlaget,  2011. Bibliotek.dk

Lorentzen, P. (2009). Dialog med usædvanlige børn - Kommunikasjon med uvanlige barn, dansk oversættelse  i 2010 Aalborg: Materialecentret. Bibliotek.dk

Lorentzen, P. (2003/2007). Fra tilskuer til deltager - samspil og kommunikation med voksne udviklingshæmmede, Fra tilskuer til deltaker, dansk oversættelse i 2007, Aalborg: Materialecentret.  Bibliotek.dk

Lorentzen, P. (2006). Slik som man ser noen - faglighet og etikke i arbeid med utviklingshemmede, Oslo: Universitetforlaget. Bibliotek.dk

Lorentzen, P. (1998) Språk og handling - sprogudvikling hos vanlige og uvanlige barn, Oslo: Tano Aschehoug.Bibliotek.dk

Lorentzen, P. (1998). Hjelp inn til fellesskabet - betragtninger om autisme og teorien om "Theory of mind,  i Kognition & Pædagogik, nr. 27, s. 9 - 16.

Lorentzen, P. (1998). Mangler barn med autisme en "theory of mind"? Diskusson af begrebet "theory of  mind", at have en forståelse for andre menneskers tanker og forestillinger sat i relation til autistiske børn.  Specialpædagogik, årg. 18, nr. 4, (s. 35-44).

Lorentzen, P. (1998). Personer-i-samtale - et nytt perspektiv på utviklingsbegrepetHandicap & samfund, nr. 10, (s. 178-187). 

Lorentzen, P. (1997/1998). Usædvanlige børn - samspil og kommunikation med alvorligt handicappede  børn, Vanlige og uvanlige barn, dansk oversættelse i 1998, København: Munksgaard. Bibliotek.dk

Lorentzen. P. (1998). Selv og symbol - om centrale begreber i psykoanalytisk udviklingsteori, Dronninglund: Forlaget Nord-Press. Bibliotek.dk