Sørensen, Anders Dræby

 
Anders Dræby Sørensen
Anders Dræby Sørensen
Anders Dræby Sørensen, eksistentiel terapeut, ekstern lektor i pædagogisk filosofi og phd/doctorate i eksistentiel terapi.
 
Er universitetsuddannet i Idéhistorie, Filosofi, Humanistisk sundhedsvidenskab, Psykologi og Psykoterapi. Er desuden uddannet i ledelse, karrierecoaching, journalistik, vejledning og sygepleje. Ekstern lektor i filosofi, tidligere forskningsmedarbejder i sociologi og studielektor i psykologisk rådgivning. Fungerer som fast peer reviewer på The International Journal of Psychotherapy og er reviewer på Existential Analysis. Har arbejdet med ledelse og praktiseret eksistentiel terapi, rådgivning, coaching og supervision. Har undervist i bl.a. eksistentiel filosofi og fænomenologi, eksistentiel psykologi; eksistentiel coaching; eksistentiel terapi, supervision og rådgivning. Har desuden undervist i stoicisme; psykopatologi; pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning; medicinsk filosofi, etik og videnskabsteori; medicinens idéhistorie; psykologiens idehistorie; politisk idéhistorie; filosofihistorie og kulturpsykologi.
 
Se forelæsningen Psykiatri og eksistensyoutube.
 
Email: alt
Terapeut side: www.livsduelig.com
Faglig side: andersdraeby.com
Link til denne side: www.livsverden.dk/sorensen
 
 

Udvalgte radiointerviews omkring eksistens

Fortvivlelse (2016). Radio 24/ Romerriget. Link til udsendelse

Romersk livskunst (2016). P1 Eksistens. Link til udsendelse

Alenehed og døden (2015). P1 Apropos. Link til udsendelse

Det begrænsede liv (2015). P1 Eksistens. Link til udsendelse

De gale mediterer (2014). P1 Eksistens. Link til udsendelse

 

Publikationer

 
Dræby, A. (2016). Opdragelsens filosofi. Aarhus: The State and University Library
Dræby, A. (2016). Gudløs eksistensfilosofi. Aarhus: The State and University Library
Sørensen, A. D. (2016). Living next to Søren Kierkegaard. Hermeneutics Circular, April 2016, s. 31-32.
Sørensen, A. D. (2016). Marie Louse Knott: Unlearning with Hannah Arendt. Studier i Pædagogisk Filosofi,
           Vol. 5, Nr. 1, 2016, s. 104-105
Sørensen, A. D. (2016). Morten Timmermann Korsgaard: Hannah Arendt og pædagogikken. Studier i
          Pædagogisk Filosofi, Vol. 5, Nr. 1, 2016, s. 106-107
Sørensen, A. D. (2016). Stephen J. Ball: Foucault, Power, and Education. Dansk Sociologi, Vol. 27, Nr. 1,  
          2016, s. 78-79
Sørensen, A. D. (2016). Væren og intet - Jean-Paul Sartre om tilværelsen som tragedie og konflikt.
          Semikolon, Nr. 29, Årg. 16, s. 84-85
Sørensen, A. D: (2016). Psykologiens kritiske historie og filosofi. Slagmark - tidsskrift for idéhistorie, Vol. 72,
          2016, s. 209-211.
Sørensen, A. D. (2016). Tænkningen om homo psychologicus - psykologiens idéhistorie. Slagmark -
         tidsskrift for idéhistorie, Vol. 72, 2016, s. 205-208
Sørensen, A. D. & B. D. Mårtensson (2016). Konkurrencestatens oprindelse og pædagogiske implikationer.
         Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde
Sørensen, A. D. (2016). Philosophy and Therapy of Existence. Aarhus: The State and University Library
Sørensen, A. D. (2016). Epictetus: Discourses, Fragments, Handbook. Existential Analysis, Vol. 27, Nr. 1,
         2016, s. 209-212
Sørensen, A. D. (2016). Lucius Annaeus Seneca: Hardship and Happiness. Existential Analysis, Vol. 27, Nr.
         1, 2016, s. 205-207
Sørensen, A. D. (2016). Filosofien mellem livskunst og dødskunst. Aarhus: The State and University Library
Sørensen, A. D (2016). Costica Bradatan: Dying for Ideas. The Dangerous Lives of the Philosophers.
         Existential Analysis, Vol. 27, Nr. 1, 2016, s. 207-209.
Sørensen, A. D. (2016). Pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning. Aarhus: The State and University
         Library
Sørensen, A. D. (2016). At finde mening i den nøgne eksistens. Baggrund, 5.2
Sørensen, A. D. (2016). Filosofisk terapi som social atilpasning. Mellem eksistentiel fænomenologi og
         klassisk livskunst. Dansk Filosofisk Selskab
Sørensen, A. D. (2015). Selvoverskridelsens terapi. Eksistentiel-fænomenologisk psykoterapi og
         selvcenrering In: A. D. Sørensen og K. D. Keller (red.). Psykoterapien og den eksistentielle
         erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 119 - 152,
         Aalborg Universitetsforlag.  Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2015). Livsduelighedens terapi. Eksistensanalyse og selvudfoldelse In: A. D. Sørensen og
         K. D. Keller (red.). Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. Eksistentielfænomenologiske
         perspektiver på psykoterapi, side 187 - 210, Aalborg Universitetsforlag. 
         Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. & Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2015). Læring i eksistentielfænomenologisk
         psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi In: A. D. Sørensen og K. D. Keller (red.). Psykoterapien og den
         eksistentielle erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 305 - 330,
         Aalborg Universitetsforlag.
Sørensen, A. D. (2015). Vejledning til litterturen om eksistentiel fænomenologi og psykoterapi In: A. D.
         Sørensen og K. D. Keller (red.). Psykoterapien og den eksistentielle
         erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 333 - 390,
         Aalborg Universitetsforlag.
Sørensen, A. D. & K. D. Keller (red.) (2015). Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg
        Universitetsforlag
Sørensen, A. D. & K. D. Keller (2015). Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. In: A. D. Sørensen & K.
         D. Keller (red.) Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag
Sørensen. A. D. (2015). Søren Kierkegaard og den eksistentielfænomenologiske problematisering af
         psykopatolog.i in: Pahuus, M., j. D. Rendtorff og P. Søltoft (red). Kierkegaard som eksisstentiel
         fænomenolog, side 251 – 273, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2015). Livsduelighed som filosofisk-pædagogisk mål. Pædagogisk Filosofisk Forenings
           Årsmøde.
Sørensen, A. D. (2015). Angst - når hverdagslivet bliver hjemløst. In: Inger Glavind Bo & Michael Hviid       
           Jacobsen: Hverdagslivets følelser. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
Sørensen, A. D. (2015). Oprør fra livets grænse. Med Albert Camus omkring selvmordets problem.
           Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 3(3), 76-80.
Sørensen, A. D. (2015). Hvis det normale var en diagnose. Baggrund, 30.8
Sørensen, A. D. (2015). Memento mori. Senecas lære om livsudfoldelse gennem træning til døden.
          Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 3(1), 15-19.
Sørensen, A. D. (2015). Talen begynder efter døden. Michel Foucaults kirurgiske pen. Slagmark -
          Tidsskrift for Idéhistorie, 71, 266-269.
Sørensen, A. D. (2015). Michel Foucaults idéhistoriske filosofi. Semikolon, 15(28), 67-68
Sørensen, A. D. (2015). Martin Heideggers filosofiske musical om hverdagen. Tidsskriftet Filosofiske
          Anmeldelser, 3(2), 31-35.
Sørensen, A. D. (2015). Filosofisk terapi som træning til døden. Livsduelighed og livsudfoldelse i
          eksistentiel fænomenologi og stoicisme. Dansk Filosofisk Selskab.
Sørensen, A. D. & Hjorth, P. (2014). Friheden er ikke en illusion men et produkt af regering.
          Baggrund, 5.11.
Sørensen, A. D. (2014). Det hyperaktive menneske. ADHD-diagnosens idéhistorie, Slagmark - Tidsskrift
          for Idéhistorie, 69, 216-219.
Sørensen, A. D. (2014). Den filosofiske opdragelse. Nietzsches eksistentielle dannelsespædagogik.
          Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 2(4), 95-99.
Sørensen, A. D. (2014). Gudløshedens prædiken. Jean-Paul Sartres humanisme. Tidssskriftet Filosofiske
          Anmeldelser, 2(4), 81-4.
Sørensen, A. D. (2014). Hjernealdermennesket - Nikolas Rose og J. Abi-Racheed om de nye
          neurovidenskaber. Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie, 68, 189-92.
Sørensen, A. D. (2014). Det duelige liv. Nietzsches filosofiske psykologi og diagnostik. Tidsskriftet
          Filosofiske Anmeldelser, 2(3), 47-53.
Sørensen, A. D. (2014). Psykoterapiens idéhistorie. Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie, 70, 233-5.
Sørensen, A. D. (2014). Søren Kierkegaard og græciteten. Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 2(1), 
         14-20.
Sørensen, A. D. (2013). De levende lærer af de døde - retsmedicinens udvikling i de vestlige samfund.
         Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 66, 235-239.
Sørensen, A. D. (2013). Michel Foucaults idéhistoriske vending som kritisk radikalisering af den eksistentielle
         tradition. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 66, 183-199. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2013). Terapi som praksisfilosofi. Tidsskriftet Filosofiske anmeldelser, 1(2), 36-40.
Sørensen, A. D. (2013). Den umenneskeligt menneskelige ondskab - seriemorderen som paradoksal grænsefigur, Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 65, 91-115. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2013). Eksistensanalyse i praksis. Psykolog Nyt, 19.
Sørensen, A. D. (2013). Søren Kierkegaard og filosofisk terapi. Dansk Filosofisk Selskab
Sørensen, A. D. (2013). Mellem livsduelighed og lidelse, Dansk Filosofisk Selskab.
Sørensen, A. D. (2013). Den danske drøm er en munter lighedsdrøm, Politiken, 16/7 2013. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2013). Søren Kiekegaards gennemslag i den eksistentielle og humanistiske psykologi,
         psykoterapi og psykiatri, I: Slagmark, Nr. 68. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2013). Eksistensens nøgne hjerte og tragiske splittelse : Michel Foucaults idéhistoriske
         vending som kritisk radikalisering af den eksistentielle tradition, I: Slagmark, Nr. 66.
Sørensen, A. D. (2012). Uddannelse mellem humanistisk livsdannelse og arbejdsmarkedsrelevant
         kompetenceudvikling, Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 65, 181-184.
Sørensen, A. D. (2012). Integrationen af psykoterapi og læringsmodeller i et praksisudviklingsperspektiv.
         Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 64, 107-127. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2012). Psykoanalytisk krigsførelse. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 64, 152-155.
Sørensen, A. D. (2012). Eksistentiel terapi i overblik. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 63, 159-161.
Sørensen, A. D. (2012). Relevansen af Aristoteles’ etik for konceptionen af eksistentiel terapi, Dansk
         Filosofisk Selskab.
Sørensen, A. D. (2012). Eksistensfilosofisk praksis som løftestang for modernisering af velfærdssektoren,
         Dansk Filosofisk Selskab.
Sørensen, A. D. (2011). Vejledning i forbindelse med dispensationsmuligheder omkring prøver.
         Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
Sørensen, A. D. & D. Hessellund (2011). Førstegangs- og visitationssamtalen i praksis. Danmarks
         Pædagogiske Univeritetsskole.
Sørensen, A. D. (2011). A learning based model for career guidance of students with disabilities,
         Fedora, University of Ioannina.
Sørensen, A. D. & D. Hessellund (2011). Learning assessment for students with mental and behavioral
         disorders, Fedora, University of Ioannina.
Sørensen, A. D. (2011). The balanced performativity as strategic focus in educational psychotherapy and
         coaching – an application of Aristotle’s philosophy, Fedora, University of Ioannina.
Sørensen, A. D. (2010). The Paradox of Modern Suffering. Tidsskrift for Forskning i Sundhed og samfund, 13,
         131-159.  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2010). Education as life project - An existential strategy for educational psychotherapy and
         counseling, Psyche, Allicante Universidad.
Sørensen, A. D. (2010). Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik, Dansk Filosofisk Selskab.
Sørensen, A. D. (2009). Eksistentialisme i psykologi, psykiatri og psykoterapi. In: Jonas Holst, Paw Amdisen
         & Jens Viggo Nielsen (red.) At tænke eksistensen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 216-236.
         Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2009). Existential psychotherapy of students as learning strategy, Fedora, Freie Universität
         Berlin.
Sørensen, A. D. (2008). Spiseforstyrrelsernes tavse kulturkritik. Artikel i Kulturo - Tidsskrift for Moderne Kultur,
         26 (14), 49-56. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2006). Jobparathed: Overgangen mellem universitetsuddannelse og arbejdsmarked for
         personer med handicap. Aarhus Universitet, 104 s Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2006). Transition between university and work for persons with special needs. In: Gerhart
         Rott & Anna Zembyla-Kalli (eds.). Knowledge and Transitions: Callenges for Guidance and Counselling
         within the Context of Globalization and the Enlarged European Union. Louvain-la-Neuve: Fedora and
         the University of Cyprus.
Sørensen, A. D. (2006). Supporting students with mental, psychological and behavioral disorders, Fedora,
         Vilnius University.
Sørensen, A. D. & Hans Jørgen Thomsen (red.) (2005). Det svære liv: om lidelsen i den moderne kultur,
         Århus: Aarhus Universitetsforlag, 271 s. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2005). Indledning. In: Sørensen & Thomsen (red.) Det svære liv: Om lidelsen i den moderne
         kultur. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 7-13. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2005). Lidelsen i et kulturelt perspektiv. IN: Sørensen & Thomsen (red.) Det svære liv. Om
         lidelsen i den moderne kultur. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 15-43. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2005). Min fars far havde et fedt job som min fars chef. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie,
         44, 177-179.
Sørensen, A. D. (2005). Transition between University and Work for Persons with Special Needs. Fedora,
         University of Cyprus.
Sørensen, A. D. (2005). Psykiatriens historie til revision. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 43, 200-202
Sørensen, A. D. (2004). Akademiker med handicap. HIT, Nr. 2.
Sørensen, A. D. (2004). Prepared for a Job. Universität Innsbruck.
Sørensen, A. D. (2004). Det sociale bånd. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 40, 213-216. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2004). Empati for professionelle. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 40, 217-218.
         Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2004). Sundhedspleje i velfærdsstaten – om politisk dannelse af kvindelig subjektivitet.
         Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 39, 172-176.
Sørensen, A. D. & L. Gormsen & S. Hørning (eds.)(2002). Ethics, Rights and Death in Modern Medicine.
         Aarhus: Philosophia Press, 147 s. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2002). Den biologiske psykiatris renæssance og det anti-depressive menneske. Slagmark –
         Tidsskrift for Idéhistorie, 35, 159-183. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. & L. Gormsen (2002). Preface. In: Sørensen, Gormsen & Hørning (eds.) Ethics, Rights and
         Death in Modern Medicine. Aarhus: Philosophia Press. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2002). Den moderne medicin. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 35, 281 s. Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. (2002). Indledning. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 35, 7-13.
Sørensen, A. D. & A. Olesen (2002). Retten til døden i teori og praksis. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie,
         35, 2002, 240-243.
Sørensen, A. D. (2002). The problematization of death in modern medicine. In. Sørensen, Gormsen &
         Hørning (eds.). Ethics, Rights and Death in Modern Medicine. Aarhus: Philosophia Press, 109-119.
         Bibliotek.dk
Sørensen, A. D. & M. Thorup (2002). Træk af sundhedspolitikkens genealogi. Slagmark – Tidsskrift for
         Idéhistorie, 35, 232-237.
Sørensen, A. D. & E. Dalgaard (2002). Idéhistorie og filosofi: forskelle og ligheder. Aarhus: Institut for
         Idéhistorie og Institut for Filosofi.
Sørensen, A. D. (2001). Medicinens historie: herfra hvor vi står. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 31,
        164-167.
Sørensen, A. D. (2001). The Problematization of Death in Modern Medicine, IESC.
Sørensen, A. D. & Pernille Hjorth (2001). Samtidshistoriker - interview med Nikolas Rose. Slagmark –
         Tidsskrift for Idéhistorie, 30, 135 -146.  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
 
Emmy van Deurzen: Fra psykoterapi til emotionelt velvære. In: A. D. Sørensen & K. D. Keller (red)
         Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag
Alice Holzhey-Kunz: Hvad definerer den Daseinsanalytiske proces? In: A. D. Sørensen & K. D. Keller (red).
         Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag
Bo Jacobsen: Den eksistentielle psykologisk og den eksistentielle filosofis rolle for eksistentiel terapi. In. A.
         D. Sørensen & K. D. Keller (red.). Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg       
         Universitetsforlag
Jean Baudrillard: Den endelige løsning – kloning hinsides det menneskelige og det ikke-menneskelige. 
         Oversættelse s.m. Jakob Bek-Thomsen i Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie, 35, 147-158, 2002.
Nikolas Rose: Genetisk risiko og fødslen af det somatiske individ.Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie, 35,
         2002.
Thomas Krogh: Quentin Skinner og problemer i at skrive den politiske tænknings historie. Oversættelse i
         Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie, 33, 57-65, 2001.