Patočka, Jan

Jan Patočka
Jan Patočka var tjekkisk filosof og elev af både Heidegger og Husserl. Patočkas særlig bidrag til den eksistentiel-fænomenologiske tradition består i hans forsøg på at gentænke fænomenologien i lyset af livsverden. Et arbejde som får Patočka til både at videreføre den fænomenologiske tradition efter Husserl, og at gøre op med Husserls trancendentale position.
 
I 2013 udkom den første nordiske introduktion til Patočkas fænomenologi i form af John Mortensens bog Asubjektiv fænomenologi. Jan Patočkas eksistentielle filosofi og fænomenologiens opgave i dag. Patočkas bidrag til filosofien og fænomenologien har fået fornyet interesse de senere år. Se bl.a. Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology redigeret af Abrams & Chvatík (2011), hvorfra du kan læse det  indledende kapitel gratis.
 
Af online ressourser om Patočka skal først og fremmest nævnes The Jan Patočka Archive, som bl.a. indeholder en komplet bibliografi og en introduktion. En mere overskuelig bibliografi findes her.
 

Link til denne side: www.livsverden.dk/patocka

 
  

Referenceliste

 
Engelske og tyske oversættelser af Patočkas værker

Nellen K. & Němec J. (eds.) (1990). Die natürliche Welt als philosophisches Problem. Phänomenologische Schriften. Band 1. Stuttgart (Klett-Cotta)
Nellen, K., Němec, J. & Šrubař, I. (eds.) (1991). Die Bewegung der menschlichen Existenz. Phänomenologische Schriften. Band 2. Stuttgart (Klett-Cotta).

Patočka, J. (1989). Jan Patočka : Selected writings on Philosophy and Phenomenology . In: K. Kohák, E.  (1989). Jan Patočka Philosophy and selected writings, pp. 137-348. The University of Chicago Press.

Patočka, J. (1996). An Introduction to Husserl's Phenomenology. Translated by Erazim Kohák. Edited by James Dodd. Chicago, IL: Open Court.

Patočka, J. (1998). Body, Community, Language, World. Translated by Erazim Kohák. Edited by James Dodd.  Chicago, IL: Open Court.

 
Introduktioner til Patočkas tænkning

Abrams, E.; Chvatík, I. (Eds.) (2011), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology, Series: Contributions To Phenomenology, Vol. 61. Centenary Papers. Online preview.

Kohák, E. (ed.) (1989). Jan Patočka : philosophy and selected writings. The University of Chicago Press.

Mortensen, J. (2013): Asubjektiv fænomenologi. Jan Patočkas eksistentielle filosofi og fænomenologiens opgave i dag. Udgivet og med efterskrift af Birger Steen Nielsen. Frydenlund. Bibliotek.dk