Fast, Michael

 

 
Michael Fast
Michael Fast
Michael Fast, lektor, Lic. merc. Redaktør for emnesiden Økonomi.
 
 
 
 
 
 
 
Email:
Link til denne side: www.livsverden.dk/fast
 
 

Publikationsliste

Cortsen, K. H. & Fast, M. (red.) (2020). Godt købmandsskab i det 21. århundrede, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
 
Clark, W.W. & Fast, M. (2019). (red.) Qualitative and Quantitative Economics: Making Economi into af Science, Nova Science Publishers.

Hertel, F. & Fast, A. M. (2018). Can Leader ship Become af Profession? Professionalizing Leadership: Debating Education, Certification and Practice. Örtenblad, A. (red.). Switzerland: Palgrave Macmillan, s. 125-139.

Fast, A.M. & Clark II, W.W. (2018). Cross-Disciplinary Scientific Foundation for Sustainability, Sustainable Cities and Communities Design Handbook : Green Engineering Architecture, and Technology. Clark, W. (red.). Second Edition udg. Elsevier, s. 33-63 31.

Fast, A.M. (2018). Philosophical Perspective on Entrepreneurship, Bidragets oversatte titel: Filosofiske Perspektiver på EntrepreneurshipFast, A. M., 24 aug. 2018, The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship. Turcan, R. & Fraser, N. (red.). Palgrave Macmillan, s. 503-520.

Fast, A. M. & Clark W. (2017). Cross-Disciplinary Scientific Foundation for Sustainability: Qualitative Economics, Sustainable Cities and Communities Design Handbook: Green Engineering, Arhitecture, and Technology. Clark, W. W. (red.). Second Edition udg. Cambridge, United States: Butterworth-Heinemann, s. 33-63.

Møller, K.M. & Fast, A.M. (2017). Learning and Cognition – The Interplay between the Subject and the Group: Understanding the processesof problem-based learning, I : The Journal of Learning in Higher Education. 13, 2, s. 51-58.

Hertel, F, & Fast, M. (2015). Den refleksive dialog, Ledelsesfilosofi og praksis: Dilemmaer og paradokser. Hertel, F. & Fast, M. (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 11-32 16 s. (ORCA's bogserie). Biblioitek.dk

Hertel, F. & Fast, M. (2015). Ledelsesfilosofi og praksis: Indledning, Ledelsesfilosofi og praksis: Dilemmaer og paradokser. Hertel, F. & Fast, M. (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 5-10. Bibliotek.dk

Hertel, F. (red.) & Fast, A.M. (red.) (2015). Ledelsesfilosofi og praksis. Dilemmaer og paradokser, Aalborg Universitetsforlag. 326 s. Bibliotek.dk

Hertel, F. & Fast, M. (2015). Ræven som metafor, Ledelsesfilosofi og praksis: Dilemmaer og paradokser. Hertel, F. & Fast, M. (red.). Aalborg Universitetsforlag, s. 177-194 20 s. (ORCA's bogserie; Nr. 1, Bind 1).

Fast, M., F. Hertel og W. Clark. (2014). Economics as a Science of the Human Mind and Interaction, Bidragets oversatte titel: Økonomi som en videnskab om bevidstheden og  interaktion.

Fast, M., Hertel, F. & Clark, W., 25 jun. 2014, I : Theoretical Economics Letters. 4, 6, s. 477-487.

Hertel, F. & Fast, M. (2013). Et signalement af ledelse: Identitet og mening til forhandling, I : Akademisk Kvarter. 6, s. 68-80.

Fast, M., & Clark W. W. (2013). Qualitative Economics: The Science Needed in Economics, bidragets oversatte titel: Kvalitativ Økonomi: en videnskabelig nødvændighed i økonomien, The Next Economics: Global Cases in Energy, Environment, and Climate Change. Clark II, W. W. (red.). New York: Springer & Business Media, s. 71-91.

Fast, M. & Clark, W. (2012). Qualitiative Economics: A Perspective on Organization and Economic Science, Bidragets oversatte titel: Kvalitativ Økonomi: Et Perspektiv på Organisation og Økonomisk videnskabelighedFast, M. & Clark, W., maj 2012, I : Theoretical Economics Letters. 2, 2, s. 162-174.

Hertel, F. & Fast, M. (2011) Ledelse af meningsfulde fællesskaber, I : Beta (Online Edition). 2, s. 138-155.

Hertel, F. & Fast, M. (2010). Meningsgivende ledelse: Et snit gennem dansk ledelse: Det Danske Ledelsesakademis 2010 konference Aalborg Universitet. Det Danske Ledelsesakademi, Bind III.

Fast, M. & Clark II, W. W. (2008). Qualitative Economics: Towards a Science of Economics. Oxford: Coxmoor Publisher. Yderligere information. Bibliotek.dk

Fast, M. (1995). Videnskabsteori & metodologi i studier af livsverdenen: en diskussion af en livsverdens tilgang indenfor samfundsvidenskaben, specielt virksomhedsøkonomi. Aalborg Universitet.

Fast, M. (1995). Livsverdenen Paradigmet: virkelighed og videnskabsforståelse. Aalborg Universitet.

Fast, M. (1994). Samfundsvidenskabelige projekter - en fortolkende tilgang. Aalborg Universitetsforlag. (International Business Economics Reprint Series; 4).

Fast, M. (1993). Internationalization as a social construction. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. (International Business Economics Reprint Series; 3). forståelse af virksomheders internationalisering som alternativ til mainstream teori. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Fast, M. (1992). Videnskabsteori og metode.

Fast, M. (1991). Virksomheders internationalisering: En alternativ forståelse.

Fast, M. , Bohn, K. R. , Carlsen, J. & Sørensen, O. J. (1989). Virksomhedens internationalisering: En undersøgelse af 20 virksomheder i Hadsund Kommune. Aalborg : Aalborg, Universitetscenter: Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet.

Fast, M. (1989). Internationalization of organizations: How companies organize, and how they apply knowledge in the process of internationalization.

Fast, M. (1989). Internationalization of Organizations in North Scotland: How Companies Organize, and How They Apply Knowledge in the Process of Internationalization.

 
 
Tekstudkast (working papers)
 

Fast, M. & Hertel, F. (2009). Betydningsfuld ledelse. Aalborg : Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet, s. 1-18. (Working Paper Series, Department of Business Studies; 11).               

Fast, M. (2008). Erhvervsøkonomiens rødder og logik: det funktionalistiske paradigme. Aalborg Universitet, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet, 53 s.(Working Paper Series; 15).

Fast, M. (2008). Kvalitativ metodologi & vidensproduktion. Aalborg Universitet : Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet, 59 s. (Working Paper Series; 14).

Clark, W. W. & Fast, M. (2001). Interactionism in Business Management. Aalborg University, International Business Economics Working Paper Series.

Clark, W. W. & Fast, M. (2001). A New Foundation for Micro-Economic Theory : interactionism. Aalborg University, International Business Economics Working Paper Series.

Clark, W. W. & Fast, M. (2001). Interactionism: A Scientific Perspective to understand Economics. Aalborg University, International Business Economics Working Paper Series.

Fast, M. (1996). Kvalitativ Metodologi og vidensproduktion i virksomhedsøkonomi. Aalborg : Aalborg Universitet. (International Business Economics Working Paper Series; 18).