Socialpædagogik

I bogen Slik som man ser noen (2006, s. 73) giver Per Lorentzen følgende beskrivelse, som kan siges at være centralt i socialpædagogisk arbejde med 'anderledes eksistenser', dvs. børn og voksne med funktionsnedsættelser eller flerhandicappede udviklingshæmmede:
 
"Hvordan kan fagpersoner og personale reflektere rundt etikk og moralsk handling i arbeid med mennesker som på mange måter er anderledes? Hvilket fundament for etisk refleksjon egner sig i forhold til personer som ofte har et helt andet utgangspunkt for å klare sig i det daglige livet enn de fleste, som verken har så lett verken for å forstå seg selv, sine omstendigheter eller andre personer, og som kanskje har et annet verdiperspektiv enn det de fleste har? Hvordan skal vi forholde oss til personer som ofte har klare preferanser i forhold til hva de vil, men som ikke alltid er i stand til å ta fornuftige valg og overskue framtidige konsekvenser av handlingene sine?"
 
"Slike etiske problemstillinger er ikke enkle, no den danske filosofen Løgtrup betoner i det velkjente utsagnet":
"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej".  (Løgstrup: 1956/1991 s. 25 i en dansk udgave).
 
Herunder oplistes en række relevant litteratur inden for området.
 
Sidens ansvarlige redaktør: Per Lorentzen

Referenceliste

 
Lorentzen, P. (2019). Mentalisering og barnevernet, Oslo: Universitetsforlaget.

Nielsen, J. (2007). At mødes er at leve, interview med Per Lorentzen, I: Socialpædagogen, årgang 64, nr. 21, side 18 - 21.

Olsen, E. M. (2007). Et barn med sansetab ændrede verden, interview med Per Lorentzen,  I: ViPu viden, Videncenter for psykiatri og udviklingshæmning, årgang 9, nr. 3, (s. 4-6).

Hautaniemi, B. (2004). Känslornas betydelse i funktionshindrade barns livsvärld, Pedagogiske Institutionen, Stockholms Universitet. Bibliotek.dk

Hautaniemi, B. (2008). Børn med funktionsnedsættelser og følelsernes betydning i deres livsverden. VIKOM  Nyhedsbrev, nr. 21, pp. 12-29.

Lorentzen, P. (2006). Slik som man ser noen - faglighet og etikke i arbeid med utviklingshemmede, Oslo:  Universitetforlaget. Bibliotek.dk

Løgstrup, K.E. (1956/2008). Den etiske fordring, 3. udgave. København: Gyldendal. Bibliotek.dk

Maul, J. (2002). Bogomtale: Per Lorentzen, Uvanlige barns språk. Kognition og Pædagogik, nr. 44  (side 53-54).