Hansen, Finn Thorbjørn

 

 
Finn Thorbjørn Hansen
Finn Thorbjørn Hansen
Finn Thorbjørn Hansen, professor, ph.d. Redaktør for emnesiderne Voksenpædagogik og Filosofisk vejledning.
 
My area of specialisation is Philosophical Counselling, Philosophy of Education and Existential Pedagogy in Higher Education and Citizenship Education.

My current research interests range over the existential/spiritual dimension of career guidance and adult and higher education, existential philosophy and hermeneutics (Kierkegaard, Løgstrup, Marcel, Gadamer, Arendt, Van Manen), the idea of existential and Socratic citizenship and the relationship between Theory & Practice in the perspective of Practical Knowledge (Phronesis) and the use of Philosophical Counselling and Socratic Dialogue Groups in Higher Education and teacher and counsellor training.
 
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faglig sider: Aalborg Universitet
Link til denne side: www.livsverden.dk/hansen
 
 

Publikationsliste

En fuldstændig publikationsliste kan findes her.
Hansen, F. T. (2016). Undringsfællesskaber og filosofisk praksis. At bringe filosofien tilbage til torvet
         In: U. Thøgersen. Filosoffen på arbejde : dimensioner i anvendt filosofi. København: Nota. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2015). Om Wittgenstein som humorist og eksistentiel fænomenolog. Med stadig hensyn til Søren
 
         Kierkegaard. in: Pahuus, M., j. D. Rendtorff og P. Søltoft (red). Kierkegaard som eksistentiel
         fænomenolog, side 179 – 209 Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Rasmussen, T. H. (2012). Den eksistentielle fænomenologis særlige tone og musikalitet. In: K. D. Keller
         (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 93-120.
         Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Hansen, F.T. (2010). Filosofisk vejledning og praktisk kundskab I professionsuddannelser. 382-siders
         rapport til VIA University College, den 1. Juli 2010 I forbindelse med afslutningen af et 3-årig
         forskningsbaseret udviklingsprojekt på lærer- og pædagogseminariet, VIA.
         for Akademiske Sygeplejersker, nr. 2, pp. 23-24.
Hansen, F. T. (2010). Tanker fra Svalbard - Om undren, undervisning og ’practice-based research’
         i kreative højere uddannelser”. CHARA – Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 
        3, pp. 343-356
         (2008). At stå i det åbne. Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker, nr. 2, pp. 23-24.
         Forening i Danmark (FFD).
Hansen, F. T. (2008). At stå i det åbne. Pædagogik som en filosofisk praxsis. Hans Reitzels
         Forlag. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2008). At fatte uendeligheden i uvidenhedens form : når livsoplysning bliver til
         eksistentiel vejledning. Dansk Kirketidende (nr. 6).
Hansen, F. T. (2008). Phonesis and Eros : the existential dimension of phronesis and clinical supervision
         of nurses . Aalborg: Aalborg Hospital. Århus University Hospital. I: Delmar, C. (Ed.), The good, the
         wise and the right clinical nursing practice, (s. 27-58). Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2008). Slentreture og vejen til visdom .Fyens Stiftstidende.
Hansen, F. T. (2007). Det personlige essay som en filosofisk praksis .Skriftsserie for Barnevernets
         Utviklingssenter i Nord-Norge (nr. 3) .
Hansen, F. T. (2007). Hermeneutik er ikke en videnskab men kunsten at skabe og være i et
         undringsfællesskab. Nordisk musikpedagogisk forskning årbok 9 , 9 (nr. 3).
Hansen, F. T. (2007). Phronesis and authenticity as keywords for philosophical praxis in teacher training.
         Paideusis - Journal of Canadian Philosophy of Education , 16 (nr. 3) .
Hansen, F. T. (2006). At holde "åndsøjet" åbent. In: B. S. Funch, B. Jacobsen & P. La Cour (Eds.),
         Livstemaer i eksistenspsykologisk perspektiv. København: Hans Reitzels
         Forlag. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2006). Dannelse er at fatte Uendeligheden i Uvidenhedens form. In: J. Lieberkind & B.
         Bergstedt (Eds.), Dannelse mellem subjektet og det almene. København: Danmarks
         Pædagogiske Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2006). Livsoplysning : the existential dimension of Folkeoplysning. In: S. Ehlers (Ed.),
         Milestones towards lifelong learning systems. København: Danmarks Pædagogiske
         Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2006). Rising in Silence and Wonder .DPU Quarterly
Hansen, F. T. (2006). Vejledningsforskning og spiritualitet .VejlederForum
Hansen, F. T. (2005). Livsmening, tavs viden og filosofisk vejledning. In: P. Plant (Ed.), Vejbred :
         en antologi om vejledning, København: Danmarks Pædagogiske
         Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2005). Sokrates og etisk selvomsorg i en effektiv og hektisk skolekultur. Skolen i morgen. -
         Årg. 8, nr. 8. - S. 2-5. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2005). The existential dimension in training and vocational guidance : when guidance
         counselling becomes a philosophical practice. European Journal of Vocational Training (nr. 34) .
         og eksistens. Filosofi (nr. 1), S. 34-50.
Hansen, F. T. (2004). Medborger i et eksistentielt perspektiv. In: O. Korsgaard (Ed.), Medborgerskab,
         identitet og demokratisk dannelse. København: Danmarks Pædagogiske
         Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2004). Pædagogisk filosofi som filosofisk praksis. In: A. E. Olsen (Ed.),  Pædagogikkens
         filosofi : tanker om menneskets frembringelse. Roskilde: Roskilde
         Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2003). Det filosofiske liv - et dannelsesideal for eksistenspædagogikken. Hans Reitzels
         Forlag. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2003). Kan man tale om almen dannelse i en individualiseret kultur?. KVAN - tidsskrift for
         læreruddannelsen og folkeskolen , 23 (nr. 67). S. 92-103. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2003). Gennem kompetenceudvikling lærer vi ikke at være! Voksenpædagogisk tidsskrift.
         Årg. 12, nr. 2 (2003). - S. 7-8. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2002). Det filosofiske liv : - når filosofi bliver et (selv)dannelsesmiddel og en
         almenpædagogisk udfordring. Filosofi (nr. 3). S. 36-39. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2002). Filosofisk afsæt for eksistenspædagogikken .Efterskolen (nr. 6) .
Hansen, F. T. (2002). Fra selvdannelse til eksistensoplysning : - om modernitetsfænomenet i pædagogisk-
         filosofisk belysning. Kvan. - Årg. 22, nr. 63 (2002). - S. 7-17. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2002). Mellem Kaospilot og Dannelsesjordemoder : - at vide hvorfor børnekultur er godt .Nyt
         fra Nyhavn , 12. årg. (nr. nr. 2) .
Hansen, F. T. (2002). Sokratisk citizenship : - om etisk og demokratisk dannelse på multietniske skoler
         .Uddannelse (nr. 0503-0102) .
Hansen, F. T. (2002). The Use of Philosophical Practice in Lifelong and Self-Directed Learning.
         In: H. Herrestad; A. Holt; H. Svare (Eds)., Philosophy in Society. Oslo: Unipub forlag. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2001). Det eksistentielle bånd mellem den enkelte og samfundet : fra Hannah Arendt til
         Stanley Cavell. In: O. Korsgaard, U. K. Jonas & B. Bergstedt (Eds.), Poetisk demokrati : om personlig
         dannelse og samfundsdannelse Gad. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2001). Richard Rortys liberale Utopia : oplysning og demokrati i selvdannelsens epoke .
         In: O. Korsgaard, U. K. Jonas & B. Bergstedt (Eds.), Poetisk demokrati : om personlig dannelse og
         samfundsdannelse Gad. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2001). En værdiafklaring er først og fremmest som en kunstoplevelse.
         Undervisningsministeriets Tidsskrift Uddannelse (nr. 6) .
Hansen, F. T. (2001). Existential Adult Pedagogy and Philosophical Counselling .AGORA Journal of
         CEDEFOP (nr. 10) .
Hansen, F. T. (2001). Kunsten at navigere i kaos : om dannelse og identitet i en multikulturel verden
         (2. udg.). Vejle: Kroghs Forlag. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2001). Selvdannelse og eksistentiel voksenpædagogik : når selvstyret læring bliver til en
         filosofisk praksis. In: L. R. Schou & B. Bergstedt (Eds.) Demokrati og livslang læring.
         Gad. Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2000). Den sokratiske dialoggruppe : Et værktøj til værdiafklaring . Kbh.: Gyldendalske
         bokhandel, Nordisk forlag A/S.Bibliotek.dk
Hansen, F. T. (2000). Interkulturel kompetence er ikke nok .Unge Pædagoger (nr. 6) .
Hansen, F. T. (1999). Eksistenspædagogik i støbeskeen .Dansk pædagogisk tidsskrift (nr. 2) .
Hansen, F. T. (1998). Interkulturel pædagogik : fra kulturelle rødder til eksistentielle rødder. In: N. J.
         Bisgaard & J. Rasmussen (Eds.), Pædagogiske teorier, (3. udg.). København: Billesø. Bibliotek.dk
Dupont, S. & Hansen, F. T. (1998). Eksistenspædagogik - på vej mod en ny voksenpædagogik? Redigeret 
         værk. Forlag: FOFU. Bibliotek.dk