Referater fra møder

Deltagere i Forum for eksistentiel fænomenologi inviteres til to halvårlige seminarer, ét i januar og ét i august måned. Invitationer sendes til alle på mets emailliste (skriv til livsverden email).
 
Oversigt over referater fra de halvårlige møder i Forum for eksistentiel fænomenologi:
Møde nr. 22) Seminar på Aalborg Universitet, auditorium 3.107, Rendsburggade d. 29/1 2024
Møde nr. 21) Seminar på Aalborg Universitet, Psykologi Nordkraft, d. 29/8 2023
Møde nr. 20) Seminar på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU, AU), d. 23/2 2023
Møde nr. 19) Seminar på Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, d. 9/1 2020
Møde nr. 18) Seminar på Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, d. 28/8 2019
Møde nr. 17) Seminar på Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, d. 22/8 2018
Møde nr. 16) seminar på Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, d. 12/1 2018
Møde nr. 15) Seminar på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet d. 24/8 2017
22) Seminar på Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg, Auditorium 3.107 
10.00 - 10-30 Velkomst, program og præsentationsrunde.
10.30 - 11.40 Thomas Fuchs, professor: Ecology of the Brain - Hjernens økologi (2023) The Phenomenology of the embodied Mind. Engelsksproget foredrag via Zoom/storskærm.
The Keynote will include 45 minutes of presentation and 25 minutes for questions.
11.40 - 12.40 frokost
12.40 - 13.30 Annelise Norlyk, professor: Legitimitet og anvendelse af fænomenologi i teoriopbygning af sygeplejedisciplin - forskning og klinisk praksis.
Oplæg 30 minutter og 20 minutters sprøgsmål og diskussion.
13.30 - 13.45 Pause kaffe og te
13.45 - 14.35: Casper Feilberg, lektor og John Maul ph.d.: Hvordan kan eksistentiel-fænomenologiske grundlagsbegreber bidrage til specialpædagogisk og psykologisk praksis?
Oplægget på baggrund af: Kvalitative iagttagelser - at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag (2019) Aalborg Universitetsforlag.
14.35 - 15.00 Nyheder og næste møde, ordet er frit.

Deltagere: 20 til 40 deltog på zoom i varierende antal undervejs i løbet af dagen. Fysisk tilstede var: Annelise Norlyk, Casper Feilberg, Kurt Dauer Keller, Hanne Pahuus, John Maul,
Mette Harboe Sandersen, Michael Rasmussen, Mogens Pahuus, Nina Kjær Jensen, Sanne Angel og Tine Stubbe Østergaard.
21) Seminar på Aalborg Universitet, Psykologi Nordkraft, d. 29/8 2023
To perspektiver på praktiseringen af eksistentiel fænomenologi
Aalborg Universitet, Psykologi, Nordkraft den 29. august 2023 kl. 10.30 - 15.30

10.30 velkomst og indledning

10.50 - 11.50 At tænke med hjertet ved professor ved AAU Finn Thorbjørn Hansen.
I bogen Thorsted og Hansen (2022) At tænke med hjertet: en grundbog i eksistentiel fænomenologi, forlaget Klim præsenteres en flerdimensionel tilgang til at arbejde med eksistentiel praksisfænomenologi. Oplægget inklusive 20 minutters spørgsmål og diskussion.

11.50 - 12.50 Frokost

12.50 - 13.50 Mogens Pahuus, professor emeritus, AAU: Oplægget på baggrund af Pahuus (2023) Det guddommelige i det jordiske, fænomenologiske bidrag til en livsanskuelse. Aalborg Universitetsforlag. Oplægget inklusive 20 min. spørgsmål og diskussion.

13.50 - 14.10 pause kaffe og kager
14.10 - 14.30 fælles diskussion
14.30 - 15.30 nyheder og næste møder i forummet

Deltagere: Annete Langdal, Ann Thorsted, Britta Nørgaard, Camilla Bruhn, Casper Feilberg, Charlotte Demar, Gertrud Lauritzen, Hanne Pahuus, Jens Peter Jensen, John Maul, Jonna Hyldgaard, Karen Risgaard, Kurt Dauer Keller, Louise Nabe-Nielsen, Maiken Johansen, Martin Mølholm, Mette Køhlert, Mette Thuesen, Michael Rasmussen, Misja Barnow, Mogens Blæhr, Nete Vogel, Nina Kjær Jensen, Tinne Stubbe Østergaard, Tommy Kjær Lassen, Vibeke Styrup, Aase Holmgaard, Anne Funder, Anne Fredeløkke, Boris Lauritzen, Helle Qvortrup Laursen, Kristine Rasmussen, Jane Rolsted, Jonas Borup, Kennett Christoffersen, Nadja Krifa, Morten Gjeddenbæk, Rasmus Forman, Torben Hangaard Rasmussen, Vicky Sol.

20) Seminar på Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, d. 23/2 2023
Seminaret Existential Phenemenology, Corporeality and Bildung in relation til Pedagogics and Education. Seminar arrangeret af Forum for eksistentiel fænomenologi og EMBED (emnheden for Embodied Education, DPU) den 23. februar fra klokken 10 - 15 på DPU i Emdrup, København.
 
Oplægsholdere: Prof. Dr. Malte Brinkmann, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Erziehungswissenschaften,
und Kurt Dauer Keller, Emeritus Associate Professor, Aalborg University, Department of Culture and learning.
 
Program:
10.00 Velkomst og introduktion
10.15 Kurt Dauer Keller: How the phenomenological notions of humane existence and corporeality may contribute to a contemporary Bildung-perspective on education and pedagogics. Om eksistentiel fænomenologi mere generelt, men med særlig vægt på Maurice Merleau-Ponty's kropsfænomenologi.
11.00 Diskussion
12.00 Frokost
13.00 Malte Brinkmann: Oplæg under overskriften Eugen Finks sociale fænomenologi som eksistentiel kropsliggjort praksis.
13.45 Diskussion
 
14.45 Afrunding og networking.
 
Arrangører: Ditte Winther Lindqvist, lektor ph.d. DPU og Andreas Nielsen, lektor og ph.d. studerende, Professionshøjskolen Absalon tilknyttet DPU
 
Deltagere: Mette Rold, Ingrid Arild Jensen, Mette Holst Berggreen, Annegrethe Gohr Månsson, Esben Volshøj, Ole Lund, Helle Weismann, Carsten Friberg, Anne-Merete Kissow, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Henrik Vase Frandsen, Irene Jørgensen, Mette Berndsen, Liv Kondrup Hardahl, Sanne Angel, Thomas Heiden, Mette Koehlert, Niloline Jensen, Anne Winther Jensen, Britta Nørgaard, Lise Sattrup, Anne Christene Daa Funder, Torben Hangaard Rasmussen, Maria Ulrik Pedersen, Pernelle Rose Hansen, Kasper Lasthein Madsen, Carina Bohn, Erik Pinkowski, Nis Langer Prildahl, Anne Katrine Søby, Anette Møller Hansen, Abbie Holm, Casper Feilberg, Victoria Sofie Percy-Smith, Oliver Kauffmann  og Charlotte Mathiesen.
19) Seminar på Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg, d. 9/1 2020

EMNE: Skønhed æstetik og praksisnær forskning ved Institut for Kommunikation og Psykologi Aalborg Universitet

formiddagens emne:

Sine Herholdt-Lomholdt: Praksisnær forskning på eksistentiel fænomenologisk og filosofisk æstetisk grund

efter frokost:

Michael Rasmussen: Fænomenologi og videnskab med skønhedsfilosofiens genstandsområde som udgangspunkt

efter kaffepausen:

Præstentation af aktuelle bogudgivelse: Mennesket og det andet ved Michael Rasmussen.

Netværkscafé med nyheder forslag til seminarer og diskussion af forummets fremtid ved Casper Feilberg.

Deltagere: Anne Højgaard, Birgith Pedersen, Casper Feilberg, Hanne Kistrup, Heidi Ramlov Jacobsen, Jens Peter Jensen, Jens Olesen, Jim Toft, John Maul, Kurt Dauer Keller, Marlene Ægidiussen Jensen, Martin V. Kristiansen, Mette Koehlert, Mette Thuesen, Michael Rasmussen, Morten Gjeddebaek, Nikolaj Klee, Randi Bruhn Søren Bo Svendsen Mannion, Sandie Nymand Johansen, Sine Maria Herholdt-Lomholdt, Stine Klein Degerbøl, Søren Bo Svendsen, Tinne Stubbe Østergaard og Aase Holmgaard.

18) Seminar på Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, d. 28/8 2019

Efter et års pause mødtes vi atter til halvårligt seminar på DPU i Emdrup/København med Ditte Winther-Lindquist som vært for arrangementet. Stine Klein Degerbøl og Torben Hangaard Rasmussen indledte dagen og bandt de enkelte bidrag sammen. Kurt Dauer Keller medbragte brochuremateriale og særtilbud om skriftseriens nu i alt 8 publikationer, heriblandt den allerseneste: Mennesket og det andet – bidrag til den eksistentielle fænomenologi, redaktør: Michael Rasmussen, Aalborg Universitetsforlag 2019.

Første indlæg var med Casper Feilberg & John Maul om Kvalitative iagttagelser og undersøgelser på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag på baggrund af den syvende antologi i skriftserien om eksistentiel fænomenologi: Kvalitative iagttagelser – at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag, Aalborg Universitetsforlag: 2019.

Inden frokostpausen fremførte Birgitte Skands & Sara Louise Kristensen en Philophysical lecture om tid i et konkret kropsligt udtryk med henvisninger til fænomenologiske tænkere som Heidegger og Merleau-Ponty.

Efter frokost var Bente Martinsen & Anita Haahr på om fænomenologisk metode i sundhedsforskning med udgangspunkt i Max van Manen med inddragelse af John Paleys kritik af van Manen.

Efter kaffepausen fortsatte Mia Hesselberg-Thomsen med en diskussion om anvendt fænomenologisk metode i sit Phd – projekt: ”Om at spille en professionel rolle i andres liv”. Om lærerrollens oplevede betydning for eleven.

Efter en kort pause holdt vi netværkscafé og deltes i grupper for kortvarigt at drøfte mulige emner til kommende seminarer, bl.a.: forforståelsens betydning, æstetik og fænomenologi, særlige momenter i sygeplejen, undersøgelsesudformning m.v. Styregruppen arbejder videre med forslagene for at samkoordinere mulige indlægsholdere med geografi og tidspunkt. Foreløbig er 9. januar 2020 et sigtepunkt med AAU Aalborg eller DPU Århus som mødested.

48 deltagere havde tilmeldt sig dette seminar som denne gang blev afholdt i lokale D166 i D-bygningen ud til Emdrup station.

17) Seminar på Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, d. 22/8 2018

For første gang blev seminaret afholdt på Danmarks Pædagogiske Universitet med Ditte Winther-Lindqvist fra styregruppen som vært.

Dagens program: Programmet måtte omstruktureres fordi Charlotte Svendler Nielsen dagen forinden havde måttet melde forfald p.g.a. sygdom, derfor udgik emnet om: at ’se’ og blive ’set’ – kropslighedens rolle i et multikulturelt og tværæstetisk undervisningsprojekt med udsatte børn i Cape Town og København.

I stedet for indledte Torben Hangaard Rasmussen med at gøre rede for tilblivelsen af Forum for Eksistentiel Fænomenologi for de mange nye deltagere med præsentation af styregruppe, tankegangen bag de halvårlige seminarer i København og Aalborg, samt hjemmesiden livsverden.dk's indhold og muligheder.

Første indlæg i det reviderede program blev således Legens Fænomenologi – børns kropsligt legende tilgang til verden. Lege er noget jeg og kan. Barnets forhold til leg er i høj grad naiv. Den er der i form af et simpelt: jeg kan lege andre børn kan også lege.

af Torben Hangaard Rasmussen, pædagog og uafhængig forsker. Han er forfatter til bøger og artikler om leg, fænomenologi og hermeneutik. Bl.a. hovedværket: Maurice Merleau-Ponty, kroppens filosof fra 1996 på Semi-Forlaget. Se øvrig litteratur på livsverden.dk under eksponenter.

Efter frokost fulgte andet indlæg af lektor Anne Maj Nielsen fra Danmarks Pædagogiske Universitet, som forsker i opmærksomhed i pædagogiske møder mellem lærere og elever ud fra kropsfænomenologi, op med indlægget: ”Den relationelle opmærksomheds fænomenologi”. I pædagogik og undervisning træder relationelle samspil frem på særlige måder for de professionelle: pædagoger og lærere. De relationelle samspils verden træder frem i alle former for møde forbundet med pædagogik og undervisning. De relationelle samspils verden viser sig i umiddelbare fornemmelser, og i nogle sammenhænge i refleksive fortolkninger, af med andres (børns, elevers) væren og forholdemåde, og med den professionelles egen (pædagogens, lærerens) forholdemåde. Den professionelles relationelle opmærksomhed er en central kraft i udviklingen af relationelle samspil og dermed både i pædagogik og undervisning.

Fra begge indlæg vil de visuelle præsentationer blive fremsendt til deltagerne i seminaret, så snart de foreligger fra indlægsholderne.

Tredje indlæg som fulgte efter kaffepausen var Kurt Dauer Kellers spontant udformede indlæg om Peter Kemp, som døde for nylig. I et kvarters tid blev vi vidne til et indsigtsfuldt, respektfuldt og humoristisk fremmanet billede af en filosofisk ildsjæl med rod i det franske sprog og fransk filosofi i samspil med sin mentor og læremester Paul Ricœur. Det lykkedes Kurt Dauer Keller at indfange mangfoldigheden i Peter Kemps virke om dannelse, opdragelse, sygdom og sundhed samt verdensborgerskab med meget mere. Peter Kemp var internationalt kendt og anderkendt og en vigtig bidragyder og loyal deltager i Forum for eksistentiel filosofi. Som en tilføjelse kan anføres at han på sit dødsleje deltog i udformningen af en kronik i Politiken bragt den 18. august 2018, hvori han er med til at understrege at ”opdragelse, undervisning og uddannelse må betragtes som den mest alvorlig og mest vanskelige opgave, et menneske kan påtage sig i sit liv. En sådan opgave kan man ikke løse ved at opfylde og afkrydse statsdefinerede læringsmål eller ved at følge en af de såkaldt evidensbaserede metoders manualer”.

Indlægget blev afrundet med 1 minuts stilhed til ære for Peter Kemp.

 

Efterfølgende præsenterede Mogens Pahuus sin nye bog i skriftserien Dialog med Løgstrup, om Løgstrups fænomenologi, sådan at serien nu omfatter i alt 6 værker. Det blev fulgt op med at Hanne Pahuus omtalte sin nye bog: Samtaler om eksistensen, også på Aalborg Universitets Forlag, 2018.

I skriftserien er nye tekster undervejs: Kvalitative iagttagelser – undersøgelse og udredning på eksistentiel fænomenologisk grundlag med Casper Feilberg og John Maul som redaktører og bidragydere, Teologi og fænomenologi med Michael Rasmussen som redaktør, Den sorte galde om melankoli af Torben Hangaard Rasmussen. Og flere tekster er i støbeskeen.

Seminaret blev også denne gang afrundet med en kortfattet omgang idékasteri til kommende møder med følgende emner i spil som her gengives i hastigt nedskrevet stikordsform: samtale med 6 – 15-årige børn på fænomenologisk grund, fænomenologisk samtalemetode, kunstæstetik og skabende kraft, tidsorganisation i relation til tempo, tidsorganisation, nærværsberettigelse, empati og eksistens, hvad forstår man ved fænomenologi? hvad er rigtigt og forkert fænomenologi?,sjælesorgssamtaler, fænomenologisk metode, undersøgelsesstil og indstilling, den professionelles situation og fænomenologi med henblik på intervention. Disse forslag kan af forslagsstillerne gentænkes og genfremsendes til medlemmer af styregruppen for Livsverden.dk som begrundede forslag til kommende emner.

Imponerende ca. 70 var tilmeldt dette seminar, flere end nogensinde tidligere og med diverse afbud og forhindringer endte det med at flere end 50 deltog i løbet af dagen, lidt flere end sidst i Aalborg

18. seminar påtænkes afholdt på AAU i Aalborg en dag i begyndelsen af uge 3 i januar måned i 2019. Mere følger herom senere når emner og indlægsholdere er bestemt.

16) Seminar på Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, d. 12/1 2018

Dagens program: Casper Feilberg indleder med kortfattet at gøre rede for historik og baggrund for Forum for Eksistentiel fænomenonologi samt de væsentligste aktiviteter i form af hjemmesiden Livsverden.dk med litteratur, elektroniske tekster og fagsider, derudover mailliste, rækken af møder og seminarer samt publikationslistens foreløbige 5 antologiudgivelser på Aalborg Universitetsforlag. Derefter præsenteres styregruppen og på grund af det overvældende store deltagerantal nøjes hver enkelt deltager denne gang at præsentere sig ved sit navn.

Derpå tre indlæg med efterfølgende diskussion:

Først Finn Thorbjørn Hansen: Fra ‘skrivebordsfænomenologi’ til ‘dialog-fænomenologi’ og ‘aktions-fænomenologi’. Oplægget berørte spørgsmålet om, hvorvidt og hvorledes det kan give mening at tale om tre grundlæggende forskellige tilgange til eksistentiel fænomenologi: en skrivende, en dialogisk og en handlende. Finn Thorbjørn Hansen er professor ved Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet. Finn Thorbjørn Hansen har bl.a. udgivet Socratic Wonder as a Way to Aletheia in Qualitative Research and Action Research (Hansen & Dinkins, 2016), samt Sokratisk og fænomenologisk-orienteret aktionsforskning i en kommende antologi, Dialogisk aktionsforskning i et praksisnært perspektiv (red. Alrø & Hansen, primo 2018).

Dernæst Mogens Pahuus: Personens midte og menneskets kerne. - Agtelse og accept i forholdet til andre. Oplægget baserede sig på sidste del af bogen Eksistens og Natur. Det dobbeltsidede menneske og dets livsverden (2016), men vil også inddrage de andre dele. Mogens Pahuus er professor emeritus ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Mogens Pahuus har bl.a. udgivet Eksistens og Natur (2016), Løgstrup & Kunsten (2016), og Mennesket som en syntese af endelighed og uendelighed: Kierkegaard, Binswanger og Ibsen (2016, i antologien Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog).

Og sluttelig Kurt Dauer Keller: Autenticitet. Oplægget præsenterede en eksistentielfænomenologisk forståelse af autenticitet som en ’egentlighed’, der knytter sig til personbegrebet, men ikke kun et autonomt subjekt eller en rationel selvidentitet. Det egentlige eller autentiske er en udfoldelse af frihed, hvor en personlig eksistens konkretiserer den menneskelige eksistens. Kurt Dauer Keller er lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har inden for de seneste år bl.a. redigeret bøgerne Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi (2012), Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi (2015, sammen med Anders Dræby Sørensen) og Organisatorisk dannelse. Etiske perspektiver på organisatorisk læring (2016).

Opsamling på seminar:

Seminaret blev dennegang afrundet med en kortfattet omgang idékasteri til kommende møder med følgende emner i spil som her gengives i stikordsform: Transcendens med referecer til Marion, Henry og Vase. Fænomenologi, pykoanalyse og terapi. Responsivitet. Fænomenologisk metode baseret på konkrete studier og cases. Handletvang, dokumentationskrav over for åbenhed og rum til undren. Pædagogik og fænomenologi.

Imponerende 53 deltog i løbet af dagen, det hidtil største antal nogensinde:

Abbie Joof, Anders Yde Bentsen, Andreas Beyer Gregersen, Andreas Hupfeldt Haugstrup, Annelise Norlyk, Ask Magnus Johannesen Skifjeld, Bjarke Skou, Bjarne Troelsen, Brian H. Boll, Britta Nørgaard, Casper Feilberg, Christian B. Svendsen, Daniel Rosengren Olsen, Daniel Rosengren Olsen, Ditte Winther-Lindquist, Ellen Kastberg Hinrichsen, Else Bengaard Skibsted, Emillos Gogne, Finn Thorbjørn Hansen, Gøran Krantz, Hanne Pahuus, Inger Berndtsson, Jakob Bundgaard Svendsen, Jens Olesen, Jes Sølgaard, John Maul, Kim Malmbak Møller, Kurt Dauer Keller, Lasse Ditman Bach, Line Iversen, Mads Grøn, Mai Olson, Malene Clemmensen, Martin Mølholm, Mette Møller Jeppesen, Mette Koehlert, Mette Rold, Mette Thuesen, Michael Fast, Mogens Pahuus, Mogens Sparre, Mona Kyndi Pedersen, Mustafa Demir, Simon Berg, Sine Maria Herholdt-Lomholdt, Stine Klein Degerbøl, Søren Bo Svendsen, Thomas Bille, Torben Hangaard Rasmussen, Torben Hangaard Rasmussen, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Aase Marie Ottesen.

16. seminar påtænkes afholdt på DPU i Emdrup en dag i august måned i første halvdel af uge 34 2018. Mere følger herom senere når indlægsholdere og nærmere lokalitet er bestemt.

15) Seminar på Institut for Idræt og Ernæring Københavns Universitet d. 24/8 2017

Kurt Dauer Keller i dialog med Dan Zahavi.

Dagens program:

Første indlæg: Fænomenologien i antropologien: Hvorfor fænomenologien er interessant for folk, der beskæftiger sig med kultur.

af Martin Lindhardt lektor ved Syddansk Universitet. Martin har bl.a. medvirket som redaktør af Tidsskriftet Antropologis temanummer om Fænomenologi, hvor han bidrager med to artikler Fænomenologien i antropologien og Når religionen sætter sig i kroppen (nr. 69, 2014). En publikationsliste findes på Martins hjemmeside.

Andet indlæg: Vi’ets fænomenologi: Gensidig empati, selv-fremmedgørelse og fælles selvbevidsthed.

af Dan Zahavi professor ved Center for Subjectivity Research, Københavns Universitet. Dan har senest udgivet Phenomenology, empathy, and mindreading (2017), Phenomenology of the we: Stein, Walther, Gurwitsch (Zahavi & Salice, 2017), The primacy of the ‘we’? (Brinck, Reddy & Zahavi, 2017) samt Self and Other: Exploring subjectivity, empathy and shame (2014).

Opsamling på seminar:

Styregruppen efterlyser endnu et medlem som kan indgå i et samarbejde om seminarerne øst for Storebælt.

Under Ordet er frit blev det nævnt at 'Paul Ricœur - Danske værker' med indledning af Peter Kemp er udgivet 12. juni 2017 på Tiderne skifter og nu også i bogklubben Samleren.

Under forslag til fremtidige oplægsholdere blev nævnt et indlæg om Macron som præsidentfilosof, paneldebat om eksistentiel fænomenologi, gruppesamtaler med mulighed for at udveksle viden og erfaringer, fænomenologiske observationer inden for psykiatri med mere og fænomenologisk praksis inden for pædagogik.

Under status på bogprojekter redegjorde Michael Rasmussen om skriveprocessen med en antologi om eksistentiel fænomenologi og religion. Casper Feilberg omtalte en antologi om kvalitative iagttagelser som også er undervejs i skriftserien på Livsverden.dk

Under kommende bogprojekter nævnes en mulig antologi om eksistentiel fænomenologi og et sundhedsemne. I regi af skriftserie om eksistentiel fænomenologi arbejder forummet løbende på at udvikle bogprojekter og samle interesserede bidragsydere. Ny forslag er velkomne.

Antal deltagere var dennegang det største nogensinde. Mere end 50 var tilmeldt, omkring 40 deltog p.g.a. af forskellige typer af sidsteøjebliks afbud.

Anja Marschall, Bent Rosenbaum, Bjarne Jacobsen, Bjarne Sode Funch, Britta Nørgaard, Casper Feilberg, Cecilie Betzer, Cæcilie Holbæk, Dan Zahavi, Dorte Gørtz Kappelgaard, Dorthe Vanghøj, Ellen Kastberg Hinrichsen, Eva Rose Rechnagel, Gitte Kampp, Hanne Pahuus, Helle Winther, Henrik Dahl Jensen, Henrik Risdorf, Henrik Oxvig, Inger Arild Jensen, Janni Laursen, Jim Toft, John Maul, Jørn Dam, Karsten Borg Hansen, Kim Dalum, Kirsten Kortbek, Kurt Dauer Keller, Lis Engel, Lisbeth Madsen, Marie Lagoni, Martin Lindhardt, Mathias Sune Berg, Merete Matthiesen, Michael Rasmussen, Mie Maar Andersen, Mogens Pahuus, Niels Sejersen Epikur, Peter Kemp, Sofie Boldsen, Stine Klein Degerbøl, Stine Lindegaard Hansen, Tinne Stubbe Østergaard, Torben Hangaard Rasmussen, Trine Garff, Unni Lind, Üzeyir Tireli, Viki Händel.

En stor tak fra styregruppen til Helle Winther ved institut for Idræt og Ernæring, KU for endnu en gang at lægge lokale til og stå for kaffe og kage.

Næste møde er januar 2018 vest for Storebælt.

 

14) Seminar på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet d. 11. januar 2017

         

        Casper Feilberg stående under videokonference med Henrik Vase Frandsen.

Dagens program:

Velkomst og præsentation samt gennemgang af ændringer i dagens program som danner skal danne rammen om korte oplæg af forfatterne til fremsendte tekster. Dernæst præsenterer opponenten sine tanker og spørgsmål afsluttet med kommentarer og uddybninger fra plenum. Teksterne er uddrag af kapitler som skal indgå i den endelige publikation: Eksistens i filosofien og teologien redigeret af Michael Rasmussen. På grund af afbud fra Bjarne Jacobsen og Henrik Vase Frandsen indleder opponent Sune Frølund med et resumé af den fremsendte tekst: Tro eller trods med baggrund i Kierkegaard og Camus. Kommentarer og spørgsmål fra plenum refereres af Michael Rasmussen og sendes efterfølgende til forfatteren. Derefter følger Anders H. N. Poulsen og Susanne J. Tinley op med to tekster om Kirkegaards eksistensbegreb med tilsvarende afrunding i plenum. Via Skype lykkes det at få kontakt med Henrik Vase Frandsen som kommenterer sin tekst om Sansning af sig selv med Mogens Pahuus som opponent. Efter en times frokostpause med mulighed for dialoger på tværs fortsætter Sune Frølund med et oplæg om Eksistens i Hermann Schmitz med Anders H. N. Poulsen og Susanne J. Tinley som opponenter. Sidste oplæg forestås af Mogens Pahuus om sin tekst Troens fænomenologi som afrundes med forfatterens opsamlende kommentarer til spørgsmål og indlæg fra plenum.

 Seminaret afsluttes af Casper Feilberg med en redegørelse for styregruppens formøde. I den forbindelse præciseres formålene for Livsverden.dk og Forum for eksistentiel fænomenologi:

At udbrede kendskabet til eksistentiel-fænomenologiske perspektiver på teori og praksis ved at samle danske og andre nordiske eksponenter inden for en bred vifte af discipliner og gøre deres publikationer og bibliografier let tilgængelige på ét sted.

At skabe en åben mailingliste og nyhedssektion for alle interesserede i nyheder og arrangementer i relation til eksistentiel fænomenologi, samt på sigt at arrangere åbne seminarer med eksistentiel-fænomenologiske perspektiver.

At fungere som et tværdisciplinært forum for publicerende eksponenter, der ønsker at sparre og samarbejde omkring eksistentiel-fænomenologisk forskning, formidling og publicering. Styregruppen planlægger afholdelsen af forummets to årlige møder i hhv. januar og august.

Casper oplyser endvidere at der nu er 140 deltagere på den fælles mailliste og 200 deltagere på LinkedIn. Det er hensigten at opdatere hjemmesiden løbende og tilføje flere eksponenter. På formødet var planlægningen af de åbne seminarer og forummøder i fokus. Hensigten er med udgangspunkt i allerede afholdte møderækker at uddybe og supplere de faglige emner.

 Koordinering af ny netværksansøgning til FKK forestås nu af Casper Feilberg. Der blev foreslået en eller flere mulige samarbejdsdeltagere i udarbejdelsen af ansøgning.

 

Seminaret havde 19 deltagere:

Anders Hee Nørbjerg Poulsen, Britta Kusk Nørgaard, Carsten Oddershede, Casper Feilberg, Hanne Pahuus, Helle Mejlhede Hansen, Henrik Vase Frandsen, Kim Malmbak Møller, John Maul, Kurt Dauer Keller, Mette Harboe Sandersen, Michael Rasmussen, Michael Fast, Mogens Pahuus, Mogens Sparre, Sune Frølund, Susanne Jacobsen Tinley, Tinne Stubbe Østergaard, Torben Hangaard Rasmussen.

15. Seminar bliver afholdt onsdag den 23/8 på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, Nørre Allé, 2200 København N, foreløbig med Dan Zahavi som indlægsholder om et relevant emne. Mere herom senere. Deltagerne blev opfordret til at sende forslag til fremtidige emner på adressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

13) Seminar på Institut for Idræt og Ernæring Københavns Universitet d. 18. august 2016

       

        Inger Bendtsson fra Göteborg forelæser.

Dagens program:

Velkomst og præsentation. Kurt Dauer Keller præsenterer nyudgivelsen: Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi som det tredje værk i skriftserien.

Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på KU Helle Winther præsenterer en:

En kropsfænomenologisk rejse i landskabet mellem krop og sprog

Workshoppen starter med et oplæg om praksisnær kropsfænomenologisk forskning med udgangspunkt i bevægelsespsykologi, dans og kroppens sprog i professionel praksis. Dernæst inviteres deltagerne på en fælles dialogbaseret rejse i det uudgrundelige landskab imellem krop og sprog. Hvordan kan vi skabe bro imellem krop og sprog i praksisnær forskning? Hvordan kan vi se, sanse og lytte til kroppens sprog? Og hvordan kan den intense kropslige oplevelse italesættes?

Universitetslektor Inger Berndtsson ved Institutionen för pedagogik och specialpedagogik ved Göteborgs Universitet taler om:

Levda erfarenheter: Metodologiska reflektioner inom livsvärldsfenomenologisk forskning

Presentationen tar sin grund i studier avseende personer som i vuxen ålder fått en synnedsättning eller blivit blinda och hur de kan lära sig att hantera sin nya livssituation. Metodologiska frågor avseende hur det är möjligt att närma sig och gestalta någon annans livsvärld kommer att behandlas, såväl som hur livsvärldsfenomenologisk teori kan bidra till att förstå och fördjupa kunskapen om de erfarenheter som människor gör i sin vardag. Utgångspunkten är den levda kroppen i världen.

Derefter var ordet frit, FKK ansøgning om oprettelse af et forskernetværk omtalt samt to nye bogprojekter:

En antologi om

Eksistensens veje/Eksisistens i filosofien og teologien. Er du interesseret i at bidrage til antologien, skal du indsende et abstract til Michael Rasmussen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. på 10 – 15 linjer inden 19. oktober 2016.

En antologi om

Kvalitative iagttagelser og undersøgelser i et eksistentielt fænomenologisk perspektiv med Casper Feilberg og John Maul som redaktører. Er du interesseret i at bidrage så kontakt Casper Feilberg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.hurtigtst muligt i løbet af august/september 2016.

Seminaret havde 27 deltagere:

Anders Dræby Sørensen, Anne-Merete Kissow, Birgit Rasmussen, Bjarne Sode Funch Casper Feilberg, Ellen Kastberg Hinrichsen, Hannah Maya Fold Kjærsgaard, Hanne Pallesen, Helle Winther, Inger Berndtsson, John Maul, Karsten Borg Hansen, Kurt Dauer Keller, Lene Aadal, Mathias Sune Berg, Merete Matthiesen, Michael Rasmussen, Mollie Wasli,  Patrick Renault, Sofie Boldsen, Sune Frølund, Thomas Bjarke Markersen, Tine Soulié, Tinne Stubbe Østergaard, Torben Hangaard Rasmussen, Thomas BilleVerner Rye, Vibeke Østergaard Steenfeldt.

 

12) Seminar på Århus Universitet Institut for Pædagogik og Uddannelse d. 20. januar 2016

       

        Dorthe Jørgensens indlæg i Århus.

Dagens program:

Efter en præsentationsrunde af samtlige deltager præsenterer Mogens Pahuus seneste værk i skriftserien om Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog. Efterfølgende benyttede de fleste af deltagerne sig af muligheden for at anskaffe sig et eksemplar med rabat fra forlaget. Derefter tog Dorthe Jørgensen fat om emnetTrancendenserfaringens aktualitet i fænomenologi og hermeneutik med efterfølgende diskussion. I Pausen var der tid til dialoger på tværs. Sune Liisberg fortsatte efter frokost om Fænomenologi og det imaginære - med særligt henblik på Sartre efterfulgt af diskussion. Efter kaffepause drøftedes næste mødes indhold og sted.

Seminaret havde 31 deltagere:

Annelise Norlyk, Bente Martinsen, Britta Kusk Nørgaard, Charlotte Delmar, Christian Bundgaard Svendsen, Ditte Alexandra Winther-Lindqvist, Dorthe Jørgensen, Edith Mark, Else Najbjerg, Finn Thorbjørn Hansen, Grethe Sandholm, John Maul, Kathrine Degn, Henrik Vase Frandsen, Kurt Dauer Keller, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Lene Stumph Nielsen, Merete Matthiesen, Mette Harboe, Michael Rasmussen, Mogens Pahuus, Mogens Sparre, Noomi Matthiesen, Peter Kemp, Sanne Angel, Sine Marie Herholdt-Lomholdt, Sune Frølund, Sune Lissberg, Tabita Madsen, Tinne Stubbe Østergaard, Torben Hangaard Rasmussen.

 

11) Seminar på RUC  Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning d. 27. august 2015

       

            Oplæg ved Ole Fogh Kirkeby.

Dagens program:

Oplæg ved Ole Fogh Kirkeby: Protreptik og fænomenologi og Sune Frølund: Forskelle og ligheder mellem Merleau-Pontys og Schmitz’s kropsforståelse. Evaluering af styregruppen, opdatering omkring aktuelle bogprojekter og status på støtteansøgning.

Seminaret havde 27 deltagere:

Allan Køster, Anna Poulsen, Anna Sofía Fjallheim, Bjarne Jacobsen, Britta Kusk Nørgaard, Casper Feilberg, Christian B. Svendsen, Diana Rigtrup, Ditte Alexandra Winther-Lindqvist, Frederik Petersen, John Maul, Karsten Borg Hansen, Kostas Lianidis, Kurt Dauer Keller, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Melia Koutina Nielsen, Merete Matthiesen, Mogens Sparre, Ole Fogh Kirkeby, Peyman Luo, Sara Wallin, Stine Lindegaard Hansen, Sune Frølund, lektor, Thomas Bille, lektor, Tommy Kjær Lassen, Torben Hangaard Rasmussen, Zoe Koutina.

 

10) Seminar på Aalborg Universitet institut for filosofi og læring d. 14. januar 2015

          

            Bjørn Schirmer Andersens indlæg i Aalborg  januar 2015.

Dagens program:

Tekstfeedback på: Bjørn Schiermer Andersen: Fænomenologi og postfænomenologi, Torben Hangaard Rasmussen: Melankoli – døden som eksistensform, Michael Rasmussen: Sansning og tid, Jacob Cahl Rendtorff: French Philosophy and Social Theory. Informationsdeling, fastsættelse af næste møde.

Seminaret havde 19 deltagere:

Andreas Gregersen, Annelise Norlyk, Bente Martinsen,  Bjørn Schiermer, Britta Kusk Nørgaard, Casper Feilberg, Jacob Dahl Rendtorff, Jens Munk, John Maul, Kim Malmbak Møller, Kurt Dauer Keller, Malte Lebahn, Michael Fast, Michael Rasmussen, Mogens Sparre, Nicolaj Harbo Christiansen, Tabita Madsen, Thomas Bille, Torben Hangaard Rasmussen.

 

9) Seminar på Københavns Universitet det teologiske fakultet d. 13. august 2014

           

         Birger Steen Nielsen introducerer Jan Patočkas fænomenologi.

Dagens program:

Oplæg ved Søren Dupont: Fænomenologi og pædagogik og Birger Steen Nielsen: Introduktion til Jan Patočkas fænomenologi. Evaluering af styregruppen, opdatering om aktuelle forsknings- og bogprojekter, status på støtteansøgning.

 
Seminaret havde 21 deltagere:

Birger Steen Nielsen, Birgith Pedersen, Bjarne Sode Funch, Britta Kusk Nørgaard, Casper Feilberg, Edith Mark, Finn Thorbjørn Hansen, Hanne Kragh Pahuus, Jacob Dahl Rendtorff, John Maul, Karsten Borg Hansen, Kenneth Aggerholm, Kurt Dauer Keller, Mogens Pahuus, Noriko Hashimoto, Peter Kemp, Pia Søltoft, Susanne Ravn, Søren Dupont, Thomas Bille, Torben Hangaard Rasmussen.

 

8) Seminar på Aalborg Universitet d. 15. januar 2014

                                   

            Peter Kemp med et indlæg om Kierkegaard antologien.

Dagens program:

Feed back på skriftlige oplæg til Kierkegaard antologi: Morten Ziethen: Gentagelse og Gelassenheit. Peter Kemp:Søren Kierkegaard og Karl Jaspers. Ulla Thøgersen: Blufærdighed og skam,
Pia Søltoft: Kierkegaard – den erotiske betragter. Anders Dræby Sørensen: Søren Kierkegaard og den eksistensfænomenologiske problematisering af psykopatologi.
Finn Thorbjørn Hansen: Om Wittgenstein som humorist og eksistentiel fænomenolog. Med stadig hensyn til Søren Kierkegaard.  Mogens Pahuus: Mennesket som en syntese hos Kierkegaard og Ludwig Binswanger. Jacob Rendtorff: Selvets etik og fænomenologi hos Søren Kierkegaard.Henrik Jøker Bjerre: Antihumanisten – om Kierkegaards definition af selvet i Sygdommen til døden. Afrunding og annoncering af næste møde.

Seminaret havde 20 deltagere:

Anders Dræby Sørensen, Anne Marie Pahuus, Bjarne Sode Funch, Bjarne Troelsen, Britta Kusk Nørgaard, Casper Feilberg, Finn Thorbjørn Hansen, Hanne Kragh Paahus Henrik Jøker Bjerre,lektor, Jacob Dahl Rendtorff, John Maul, Kurt Dauer Keller, Mariann B. Sørensen, Michael Rasmussen, Mogens Pahuus, Morten Ziethen, Peter Kemp, Pia Søltoft, Ulla Thøgersen, Torben Hangaard Rasmussen.

 
 

7) Forummøde på Roskilde Universitet d. 21. august 2013

                      Introduktion til Sloterdijk ved Steen Nepper Larsen.

Dagens program:

Feed back til Casper Feilberg: Antologiens grundlagsteoretiske udgangspunkt og Kenneth Aggerholm: The philosophy of Talent Development in Games. Oplæg ved Steen Nepper Larsen: Introduktion til Sloterdijk og hans relevans for den eksistentielle fænomenologi. Drøftelse af støtteansøgning.

Seminaret havde samlet 17 deltagere:

Anders Thingmand, Bjarne Jacobsen, Bjarne Sode Funch, Britta Kusk Nørgaard, Casper Feilberg, Hanne Kragh Paahus, John Maul, Kenneth Aggerholm, Kurt Dauer Keller, Lars Emmerik Knudsen, Mette Amtoft, Mogens Pahuus, Patrick Renault, Tone Roald, Stine Degerbøl, Thomas Bille, Torben Hangaard Rasmussen.

 
 

6) Seminar på Aarhus Universitet d. 10. januar 2013

       

        Dialog om tekstbidrag til antologi om terapi.

Dagens program:

Præsentation af indlæg til antologi om terapi: Bjarne Jacobsen: Brikker til en kierkegaardsk forståelse af terapi, Anders Dræby: En eksistensterapeutisk problematisering af det egocentriske menneske, Tatyana Rodda: At se potentialer i terapeutisk udredning, Dorte Odde: At danne sig selv – om selvet som vejviser for den terapeutiske praksis med udgangspunkt i Kierkegaard, Anders Thingmand: Hjertets etiske tyngde. Forslag til oplæg til næste møde: Morten Overgaard og Steen Nepper Larsen. Drøftelse af ny støtteansøgning.

Seminaret havde 24 deltagere:

Alice Klinge, Anders Thingmand, Annelise Norlyk, Bente Martinsen, Bjarne Eiholt, Bjarne Jacobsen, Bjarne Sode Funch, Britta Nørgaard, Casper Feilberg, Dorte Odde, Hanne Struensee Schmidt, Hanne Pahuus, John Maul, Kenneth Aggerholm, Kurt Dauer Keller, Lilian Tarp, Mette Amtoft, Michael Rasmussen, Mogens Pahuus, Nina Benzin, Peter Kemp, Sol Andersson, Torben Hangaard Rasmussen, Tatyana Rodda.

 

5) Forummøde på Roskilde Universitet d. 14. august 2012

    Henrik Skovlund præsenterer for Forum for eksistentiel fænomenologi   
                    Henrik Skovlund fremlægger dagens indlæg om socialfænomenologi. 
 
Forummødet havde 26 deltagere. Anders Dræby Sørensen, Anders Thingmand, Annelise Norlyk, Bent Rosenbaum, Bjarne Sode Funch, Britta Kusk Nørgaard, Carsten Schjøtt Philipsen, Casper Feilberg, Henrik Skovlund, John Maul, Keld Skovmand, Kenneth Aggerholm, Kurt Dauer Keller, Lars Emmerik Knudsen, Michael Rasmussen, Mogens Pahuus, Patrick Renault, Peter Kemp, Signe Højbjerre Larsen, Stine Degerbøl, Suna Christensen, Sune Frølund, Tatyana Rodda, Tina Wilchen Christensen, Thomas Bille, Torben Hangaard Rasmussen. Fotograf: John Maul.
 
Dagens program
Velkomst:
 • Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES), er via Bjarne Sode Funch vært for forummets augustmøde. Tak til Bjarne og instituttet for lokaler samt kaffe og kage!
 • Kort præsentationsrunde bordet rundt.
 
Henrik Skovlund: Socialfænomenologi
Dagens første indlæg handler om den subjektive oplevelses sociale konstitution med efterfølgende diskussion. Henrik Skovlund er lektor ved DPU.
 
Mogens Pahuus: Skriftligt oplæg til debat om Menneske og rum
Mogens har på forhånd delt en tekst, som han aktuelt arbejder med, med ønske om feedback. Kort uddrag fra Mogens' tekst: ”Indledningsvis vil jeg skelne mellem to forskellige rum: For det første det objektivt givne rum, verdensrummet eller det matematisk beskrivbare rum. Det diskuteres hvorvidt dette rum er absolut eller relativt, dvs. hvorvidt rummet har eksistens uafhængigt af om der eksisterer fysiske ting (i bevægelse), eller om rummet er afhængigt af og snarere et træk ved ting (og ting i bevægelse). Men hvad enten man mener det ene eller det andet står det dog fast, at det har en objektiv karakter. For det andet det levede rum eller rettere de mangfoldige former for det levede rum. Disse levede rum er relative til de forskellige former for menneskelig aktivitet eller livsudfoldelse. Samtidig er det matematiske rum naturligvis også et aspekt af disse levede rum”.

Organisering af forummets arbejde: Status på bogprojekter, FKK støtteansøgning, fastsættelse af næste møde
Evaluering af styregruppens organisering og opgaver samt introduktion til disse. Styregruppen forsætter som hidtil.
Ordet er frit: her delte medlemmerne information om aktuelle forskningsprojekter, konferencer mv..
Status på bogprojekter: Forummets første antologi, Den menneskelige eksistens - Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, nærmer sig en udgivelse. Hurra.
Støtteansøgning ved FKK: Afslag. Der arbejdes videre med ansøgningen. 
Idéer til kommende møder deles. 
Næste møde: fastsættes d. 10. januar 2013 i Århus og mødet organiseres af styregruppen.

På vegne af styregruppen
Casper Feilberg og John Maul
 

4) Seminar på Aarhus Universitet d. 9. januar 2012

 
 Thomas Schwarz Wentzer fremfører sit oplæg ved Januarmøde 2012, Forum for eksistentiel fænomenologi 
Thomas Schwarz Wentzer fremfører sit oplæg
Deltagere fra Thomas Schwarz Wentzer (AU) ved talerstolen og uret rundt: Casper Feilberg (RUC), Torben Hangaard Rasmussen, Bjarne Sode Funch (RUC), Trine Garff, Peter Kemp, Carsten Schjøtt Philipsen (RUC), Kurt Dauer Keller (AAU), Jens Olesen, Finn Thorbjørn Hansen (AU), Michael Rasmussen (AAU), gæstedeltager, Søren Smedegaard Bengtsen (AU), Suna Christensen (RUC), Sune Frølund (AU), Ulla Thøgersen (AAU), Kasper Levin Jensen (RUC), Anders Thingmand og Mogens Pahuus (AAU). Fotograf: John Maul.
 
Dagens program
Velkomst:
 • Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, er via Finn Thorbjørn Hansen vært for forummets januarmøde. Tak til Finn og centret for lokaler samt kaffe og kage!
 • Forummødet havde hele 20 deltagere!
 • Mødet sætter først og fremmest rammen for to oplæg ved Peter Kemp og Thomas Schwarz Wentzer, samt feedback på to tekster fra forummets medlemmer og status på bogprojekter.
Thomas Schwarz Wentzer: Mennesket i antropologien, fænomenologien, hermeneutikken
Thomas Schwarz Wentzer beskrev de centrale træk ved hans aktuelle forskningsprojekt omkring 'responsivitetens hermeneutik'. Thomas trækker på bl.a. Heidegger og Gadamer i en filosofisk, antropologisk genrejsning af spørgsmålet omkring menneskets væsen. Og her argumenteres der for at mennesket grundlæggende er et responsivt væsen: vi er mennesker der qua vores eksistens, svarer på eksistensens udfordringer.
 
Peter Kemp: Tilfredshed, lykke og salighed. Eksistentiel analyse af forskellen
 
Peter Kemp fremfører sit oplæg ved Januarmøde 2012, Forum for eksistentiel fænomenologi
Peter Kemp fremfører sit oplæg
 
Ved hjælp af etymologiske analyser af ordet lykke, når Peter Kemp frem til, at man i den vestlige kulturkreds har en forståelse af lykke som en gave, man ikke selv er herre over. Denne antagelse underkastes så filosofisk diskussion via Aristoteles, Platon, Kant og andre. Et kort uddrag lyder: "Aristoteles angiver to betingelser for at livet lykkes. Den første er, at vi søger det sande venskab i et fælles liv (syn-zen), hvor enhver drager omsorg for den anden for denne andens egen skyld, og ikke blot interesse-venskabet  [...] eller lyst-venskabet [...]. Aristoteles’ eudaimonisme (eller lykke-lære) er ikke en hedonisme (lyst-lære) [...], men lykken er her den konvivialitet (det fælles liv) der søges og værnes af refleksionen.  Den anden betingelse er, at vi nærer tillid til hinanden".
 
Feedback på arbejdspapirer
John Maul og Torben Hangaard Rasmussens fremsendte work-in-progress materiale fra bogprojektet ’udredning/undersøgelse i et eksistentiel-fænomenologisk perspektiv’ blev diskuteret i plenum. Projektet er ambitiøst da det forsøger at formidle fænomenologiske perspektiver til en ikke allerede fænomenologisk interesseret målgruppe, og da den konkrete undersøgelsespraksis ofte varierer meget fra praktiker til praktiker, og fra et fagområde til et andet.

 

                       

Peter Kemp i
diskussion med
Mogens Pahuus
om Peters oplæg..
 
Thomas Schwarz
Wentzer hører på.
Peter Kemp i dialog med Mogens Pahuus, Thomas Schwarz Wentzer hører på.
Organisering af forummets arbejde: Status på bogprojekter, FKK støtteansøgning, fastsættelse af næste møde
Status på bogprojekter: a) Aalborg Universitetsforlag har indvilget i at oprette en skriftserie om eksistentiel fænomenologi med Kurt Dauer Keller, Jacob Dahl Rendtorff og Mogens Pahuus som faste redaktører (læs mere under referatet af mødet d. 11.08.11). Interesserede med ideer om nye bogprojekter kan kontakte redaktørerne. Antologien ’Den menneskelige eksistens – introduktion til den eksistentielle fænomenologi’ (Keller, red., 2012) er første publikation i skriftserien. De indsendte papers er ved at blive sat op og sendes til gennemsyn hos forfatterne.
b) Finn Thorbjørn Hansen informerede kort om, at bogprojektet PRAKSIS-fænomenologiske analysetilgange først kan finde sin form efter ph.d. kurset med van Manen i april på DPU.
 
Nye bogprojekter: Anders Thingmand har indvilget i at være tovholder for et bogprojekt omkring Eksistentiel terapi. Ideen er ganske ny og en interessegruppe er først ved at blive samlet.
 
Støtteansøgning: Under Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation, kan man ansøge om støtte til forskernetværk med deadline 2. marts 2012. Styregruppen stiller forslag om at samle interesserede ansøgere og sammenfatte en ansøgning. Kurt Dauer Keller indvilger i at stå i spidsen for dette arbejde.
 
Næste møde: fastsættes d. 14. august 2012 kl. 10.30-16.00 og mødet organiseres af styregruppen.
 
På vegne af styregruppen
Casper Feilberg
 

3) Forummøde på Roskilde Universitet d. 11. august 2011

Roskilde, d. 11. august 2011
Deltagere (fra Casper ved bordenden og uret rundt): Casper Feilberg (RUC), Mogens Pahuus (AAU), Anders Thingmand, Sune Frølund (DPU), Torben Hangaard Rasmussen, Søren Smedegaard Bengtsen (DPU), Michael Rasmussen (AAU), Jóhannes Miðskarð (RUC), Per Lorentzen (HiOA), Lars Emmerik Damgaard Knudsen (DPU), Bjarne Sode Funch (RUC), Kurt Dauer Keller (AAU). Fotograf: John Maul.
 
Dagens program
Velkomst:
 • Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES), Roskilde Universitet, er via Casper Feilberg vært for forummets augustmøde. Tak til instituttet for lokaler samt kage og kaffe!
 • Forummødet havde 13 fremmødte deltagere, heraf flere nye ansigter, hvilket glæder os i styregruppen.
 • Mødets overskrift er ”Status på og organisering af fælles projekter inden for eksistentiel fænomenologi”. Ligesom forrige år, er sommermødet i år overvejende tilegnet organisering af forummets aktiviteter. Januarmødet er forbeholdt seminarer med oplæg.
Status på antologien ’Hvad er eksistentiel fænomenologi’ v/ Kurt Dauer Keller

Arbejdet med antologien skrider planmæssigt frem og der sigtes mod udgivelse i slutningen af i år 2011; det er lykkes at få tilladelse til at oversætte og udgive de ønskede tekster af Merleau-Ponty, Waldenfels samt Ricoeur, og de aftalte bidrag er næsten alle kommet ind. Kurt oplyser, at det har været et møjsommeligt arbejde at indhente disse oversættelsestilladelser, samt at arbejdet med at publicere en antologi ikke er gjort lettere af, at det for forlagene er vanskeligt at sælge antologier. Den fremadrettede publiceringsstrategi for forummet bør derfor gå i retning af samforfattede bøger, således som styregruppen også lægger op til (se herunder).

Diskussion af resterende papers til antologien om eksitentiel fænomenologi
Bidragsydere, hvis paper ikke nåede at blive diskuteret i januar, har mulighed for at få feedback via en plenumdiskussion. Det havde Søren Smedegaard Bengtsen benyttet sig af, efterfulgt af mundtlige oprids af Kurt Dauer Kellers indledning og Casper Feilbergs paper. Særligt Sørens skriftlige paper skabte grundlag for en konstruktiv og engageret rundbordsdialog omkring temaer som subjektfænomenologi, formidlingsform og hvad (eksistentiel) fænomenologi kan siges at være og ikke være.  
 
Nedsættelse af skrivegrupper ud fra emner, udgivelse under en skriftserie

Kurt informerer om mulighederne for oprettelsen af en skriftserie ved Aalborg Universitetsforlag, med Mogens Pahuus og Kurt Dauer Keller som faste redaktører for skriftserien. Der er tale om at man forpligtiger sig til en vis produktion, med 3-5 bøger i støbeskeen hele tiden, men at publikationer kan rettes mod alle tænkelige målgrupper, så længe at emnet har relevans i forhold til en eksistentiel-fænomenologisk ramme. Skriftserien kan rumme publikationer, der spænder fra oversættelser, monografier eller samforfattede værker eller antologier. Antologien om eksistentiel fænomenolog er det første bud på et nummer i skriftserien.
Plenumdiskussionen på mødet fører til en diskussion af, om man i forummet kan forpligtige sig til sådan en opgave, og derfra ser vi så på de aktuelle bogprojekter. Styregruppen har jf. indbydelsen opstillet en række forslag, og der er indkommet et yderligere forslag fra Finn Thorbjørn Hansen, således at forummet pt. har følgende bogprojekter i støbeskeen ud over antologien om eksistentiel fænomenologi:

1)      PRAKSIS-fænomenologiske analysetilgange, redigeret af Finn Thorbjørn Hansen.
Antologien udspringer af det forestående ph.d-kursus i Fænomenologiske analysestrategier i pædagogisk forskning og professionsforskning ved AU i 2012, og det skal således indeholde bidrag fra bl.a. van Manen og andre danske fænomenologer. Flere medlemmer af forummet har vist interesse for at bidrage, og er du også interesseret i evt. at bidrage, så kontakt Finn og hør nærmere!

2)      Kvalitativ udredning og undersøgelse i et eksistentiel-fænomenologisk perspektiv, samforfattet af John Maul, Per Lorentzen og Torben Hangaard Rasmussen samt evt. andre.
På Caspers opfordring, har John indvilget i at være tovholder for dette samforfattede bogprojekt, som på den ene side opridser relevant fænomenologisk filosofi og videnskabsteori, og dernæst indfører til og giver eksempler på udrednings- og undersøgelsesmetoder i spændet mellem neuropsykologiens kvalitative og eksplorative undersøgelsesstruktur (Vygotsky, Luria, Sacks, Nesgaard, Maul m.fl.), den helt åbne og involverende iagttagelse af specialpædagogikkens og socialpædagogikkens enestående eksistenser (Lorentzen?), og evt. også den Merleau-Ponty’ske forståelser af barnets møde med verden i udvikling og læring (Hangaard Rasmussen?).

Det sidste bogprojekt er det første forsøg på en samforfattet bog af flere forfattere, en form som på den ene side skal sikre kortere og mere afgrænsede bøger, og på den anden side en mere sammenhængende og dybere emnebehandling. En bogform som forlagene ser bedre salg i.

Styregruppen arbejder videre med oprettelsen af en skriftserie om eksistentiel fænomenologi, og opfordrer forfattere med en bogide til at kontakte Kurt eller Mogens.

Organisering af Forummet: næste seminar, nye medlemmer i styregruppen, videreudvikling af livsverden.dk
Næste seminar
Finn Thorbjørn Hansen har tilbudt at lade Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet (Paludan Müllers vej 48), være vært for næste møde, hvilket forummet takker ja til. Datoen bliver d. 9. januar 2012 kl. 10.30-15.30 – mere information følger! Mødets nærmere indhold planlægges af Finn og styregruppen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!
 
Evaluering af styregruppen, og evt. ekstra kræfter til styregruppen
Styregruppen er som nævnt villig til at fortsætte som hidtil, og jf. mødeoplægget opfordres interesserede til at deltage i arbejde, hvis de har lyst og overskud. Torben Hangaard Rasmussen har tilbudt sin hjælp, og styregruppen byder ham velkommen i samarbejdet!
 
Videreudvikling af livsverden.dk
Hvordan kan livsverden.dk gøres bedre? Hjemmesiden rummer stadig mere indhold, men hvordan formidles det på en tilgængelig og overskuelig måde? Disse spørgsmål blev diskuteret, og der blev peget på, at særligt forsidens indhold kan optimeres i forhold til at formidle indholdets dybde over for den nye læser. Vi vil i styregruppen arbejde videre med optimeringen af denne side, og tage punktet op igen på næste møde.
 
Samarbejde med Forum for eksistentiel psykologi og terapi
Anders Thingmand, repræsentant for Forum for eksistentiel psykologi og terapi, foreslog et samarbejde mellem de to forum, en dialog styregruppen vil gå videre med. I Forum for eksistentiel psykologi og terapis nyhedsbrev for efterår 2011 henviser Anders til livsverden.dk og til et udvalg af artikler fra hjemmesiden. En glædelig praksis vi gerne gengælder: på deres hjemmeside, www.eksistentielpsykologi.dk, findes en oversigt over kommende foredrag, der bestemt er et besøg værd.
 
Diverse info
Har du information,  som du ønsker at udbrede til medlemmerne af Forum for eksistentiel fænomenologi, så sendt det til .
 
På vegne af styregruppen
Casper Feilberg
 

Anker2) Seminar på Aalborg Universitet d. 27. januar 2011

Aalborg, d. 27. januar 2011
Deltagere (fra venstre): Michael Fast, Torben Hangaard Rasmussen, Jens Olesen, Mogens Pahuus, Finn Thorbjørn Hansen, Michael Rasmussen, Jacob Dahl Rendtorff, Søren Smedegaard Bengtsen. Nederst: Rasmus Lindgaard, Casper Feilberg, John Maul & Kurt Dauer Keller. Fotograf: Kristian Lange Østergaard.
 
Dagens program
Velkomst:
 • Tak til Kurt for det store arbejde med at arrangere seminaret, til Mogens for at sikre sponsorat af den lækre mad, og tak til Institut for Læring og Filosofi, AAU, for at huse os.
 • Seminaret havde 14 deltagere som, ud over medlemmer af forummet, bestod af flere ph.d. studerende.

Præsentation og diskussion af oplæg:
Oplæggene var på forhånd sendt ud til seminardeltagerne. Efter en kort præsentation gav opponenten sit indlæg, efterfulgt af fri plenumdiskussion. Tiden viste sig selvfølgelig at blive knap, men deltagerne opfordres til at kommunikere og fortsætte diskussionen og feedbacken på hinandens oplæg via email. Alle oplægsholdere opfordres til at arbejde videre med oplæggene med henblik på udgivelse af en antologi (se under aktiviteter).
 
Følgende otte oplæg blev præsenteret på seminaret:
 • Casper Feilberg – Et forsøg på at indkredse eksistentiel fænomenologi.
 • Torben Hangaard Rasmussen – Fænomenologi og eksistens.
 • Finn Thorbjørn Hansen – Den eksistentielle fænomenologis særlig tone og musikalitet.
 • Mogens Pahuus – Forventning og håb, som passivt givne og som aktivt formede følelser.
 • Jens Olesen – Pragmatisk filosofisk sundhedspraksis; Boss og Binswanger.
 • Jacob Dahl Rendtorff – Jean-Paul Sartres eksistentielle fænomenologi.
 • Kurt Dauer Keller – Institution og eksistens.
 • Michael Rasmussen – Afgrundens fænomenologi.
 
Planlægning af fremtidige aktiviteter i Forum for eksistentiel fænomenologi:
 • Antologi om Eksistentiel fænomenologi.
  Kurt står for at redigere forummets antologi om eksistentiel fænomenologi, som både inviterer til grundlagsdiskussioner, og til eksempler på anvendelsen af eksistentiel fænomenologi i forskellige sammenhænge. Deadline er i starten af august. Alle interesserede medlemmer opfordres til at bidrage. Kurt giver inden længe et uddybende, skriftligt oplæg pr. email.
 • Næste august-møde i forummet:
  D. 11. august 2011 kl. 10-15. Skriv datoen ind! Mødets indhold vil være: 1) organisering og udvikling af forummet, 2) status på og evt. diskussion af antologiens tekster. Mere information følger.
 • Næste januar-seminar:
  Januar 2012 forbereder vi endnu et seminar i regi af forummet. Forslag til tema ønskes. Kurt har forslået ’seksualitet og religion’, men andre forslag modtages gerne ved augustmødet.
 
Stemningsrapport fra Casper: Det var glædeligt at gense flere medlemmer samt at hilse velkommen til nye ansigter i forummet. Mødet overgik hurtigt til præsentation og diskussion af de fremsendte og mundtlige oplæg. Diskussionslysten var stor, og præget af åbenhjertighed og plads til klare og forskellige personlige holdninger. Som seminaret skred frem fik vi således også et større kendskab til hinandens indgangsvinkler og positioner. Oplæggene og diskussionerne lover godt for den kommende antologi, som forhåbentlig bliver den første danske bog om eksistentiel fænomenologi.
 
På vegne af styregruppen
Casper Feilberg

 

Kurt opridser sit oplæg ’ultra kort’ (ish), med Jacob som opponent og John som ordstyrer.

 
 

1) Grundlæggelsen af Forum for eksistentiel fænomenologi d. 17. august 2010

Vejle, d. 17. august 2010
Deltagere (fra venstre mod højre): Mogens Pahuus, Bjarne Sode Funch, Finn Thorbjørn Hansen, Torben Hangaard Rasmussen, Casper Larsen (nu Feilberg), John Maul, Annelise Norlyk & Kurt Dauer Keller.
 
Dagens program
Velkomst:
 • Tak til Annelise Norlyk og Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle for at huse mødet.
 • Casper redegør for baggrunden, historien bag og formålet med Forum for eksistentiel fænomenologi og hjemmesiden livsverden.dk. Ideen til et forum og en hjemmeside blev formuleret i starten af 2008, men tog først rigtig fart efter at Casper mødte John på UCN, hvorefter målet blev et tværdisciplinært og nationalt forum for eksistentielle fænomenologer, hvor man kunne støtte hinanden og give faglig sparring. I 2008 blev styregruppen med Casper, John og Kurt nedsat og forummets grundlag formuleret. Siden har Casper med sparring fra John og Kurt arbejdet med at opbygge hjemmesiden og forummet, særligt støttet af John som webredaktør.
 • Styregruppen fortsætter uændret det første år, dvs. indtil august 2011, hvorefter forummet forhåbentligt har vokset nok til, at en bredere styregruppe kan vælges. Råd, feedback og kommentarer er altid velkomne i forhold til at optimere og udvikle hjemmesiden og forummet!

Rundbordspræsentationer:
 • Ved rundbordspræsentationerne fik vi både historien omkring det første møde med fænomenologien samt de aktuelle forskningsinteresser og -projekter. Et fælles tema var anvendelsen af fænomenologi. De ikke-deltagende medlemmer, Jens Olesen, Jacob Rendtorff, Michael Fast og Per Lorentzen, blev afslutningsvist kort præsenteret.
 
Oplæg om og diskussion af hjemmesidens funktioner, mål og medlemsformer (a):
 • Casper redegør for målsætningerne for hjemmesiden. Målet for og med livsverden.dk er:
  1. at det er let at bidrage! Således at indholdet let kan udbygges og udvikles af relevante bidragsydere.
  2.  at være den mest effektive og mest brugte gratis forskningsformidler omkring eksistentiel-fænomenologiske perspektiver i norden.
 • Disse mål opfyldes ved:
  1. ad 1) brugervenlighed, stort fodarbejde af webmasteren.
  2. Ad 2) udbrede kendskabet til livsverden.dk via mund-til-mund, reklame plakat, Google reklamer, udbygning af de online indhold samt via optimering af gennemslagskraften på internettets søgemaskiner og akademiske søgetjenester såsom Google Scholar og Google Books. Det vigtigste er udbygning af det online indhold på hjemmesiden (emnesiderne) og digitalisering af artikler.
 
Oplæg om og diskussion af fremtidige aktiviteter i regi af Forum for eksistentiel fænomenologi:
 • Vi mødes to gange årligt i forummet, ét møde i august og ét i januar måned. Næste møde bliver torsdag d. 27. januar kl. 10-15 på Aalborg Universitet. Temaet er ”Hvad kan man forstå ved eksistentiel fænomenologi?” (mere information følger snart). Der vil blive sørget for transport til og fra lufthavnen.
 • Forummets formålsbeskrivelse blev diskuteret og præciseret. Formålet med forummet er således ”at fungere som et tværdisciplinært forum for publicerende eksponenter, der ønsker at sparre og samarbejde omkring eksistentiel-fænomenologisk forskning, formidling og publicering” (forummets formål). I forummet lægger vi op til at mødes om:
  1) den menneskelige eksistens,
  2) livsverden og væren-i-verden og
  3) fænomenologi,
  og det felt som disse tre begreber udspænder mellem sig. Det står dog åbent, hvad man præcist skal forstå med, og hvilke tænkere man kan inkludere under betegnelsen eksistentiel fænomenologi (hermed temaet for næste møde).
 
Stemningsrapport fra Casper: Stemningen på mødet var i starten spændt, da få kendte hinanden, men som mødet skred frem, oplevede jeg et stort engagement og interesse i at opbygge et fælles forum inden for en tradition, som ikke tidligere har været organiseret på nationalt plan og på tværs af fagdiscipliner. Jeg ser frem til næste møde!
 
Referatet er rundsendt til forummets medlemmer for godkendelse uden indsigelser.
 
På vegne af styregruppen
Casper Larsen (Nu: Feilberg)