Gadamer, Hans-Georg

Hans-Georg Gadamer
 
Hans-Georg Gadamers bidrag til fænomenologien har særligt bestået i videreudviklingen af den filosofiske hermeneutik, som Gadamer tager op efter Heidegger, men videreudvikler på en selvstændig måde. I Sandhed og metode (2007, p. 242f) redegør Gadamer for Husserls fænomenologi og for Heideggers kritik af Husserls eidetiske fænomenologi og herunder den transcendentale reduktion. Den transcendentale reduktion kritiseres i lyset af den funktion som Husserl giver den, nemlig at opnå ’absolut og radikal selvbesindelse’. Gadamer tilslutter sig Heideggers opgør med ”den transcendentale subjektivitets ontologiske grundløshed” (ibid., p. 245). Læs mere om fænomenologi og hermeneutik under Filosofi.
 

Link til denne side: www.livsverden.dk/gadamer

 
 

Referenceliste

 
Danske og norske oversættelser af Gadamers værker

Gadamer, Hans-Georg. (2007). Sandhed og Metode : grundtræk af en filosofisk hermeneutik, originaltitel: Wahrheit und Methode, oversættelse, indledning og noter ved Arne Jørgensen, 1. udgave, Århus: Systime: 2004; 2 udgave, København: Akademica, 2007.   Bibliotek.dk

Gadamer, Hans-Georg. (2004). Døden som spørgsmål (1974), I: Slagmark, nr. 40.  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Gadamer, Hans-Georg. (2003). Forståelsens filosofi, oversat til norsk og med etterord av Helge Jordheim, Oslo: Cappelens upopulære skrifter, Ny rekke, 45. Bibliotek.dk

Gadamer, Hans-Georg. (2000). Teoriens lovprisning - Taler og artikler, Århus: Systime.  Bibliotek.dk

Gadamer, Hans-Georg. (1999). Retorik og hermeneutik, I: Rhetorica Scancinavica, nr. 10. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Gadamer, Hans-Georg. (1996). Dekonstruktion og hermeneutik, I: Philosophia, Årg. 25, nr. 1/2. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

 
Danske introduktioner til Hans-Georg Gadamers tænkning

Jørgensen, A. (2009). Hans-Georg Gadamer, København: Anis. Bibliotek.dk

Hansen, J.B. (1999). "At forsynet har skænket mig det -", interview med Hans-Georg Gadamer i Weekendavisen den 12. maj 1999.  Bibliotek.dk

Højberg, H. (2004). Hermeneutik. In: L. Fuglsang & P. Bitsch (eds.), Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne : på tværs af fagkulturer og paradigmer, 2. ed., pp. 309-347. Roskilde 

Universitetsforlag.

Jensen, T. K. (1990). Sygepleje som etisk know-how – Hermeneutik og livsverden, menneskesyn og metode. In: T. K. Jensen, L. U. Jensen & W. C. Kim (Eds.), Grundlagsproblemer i sygeplejen (pp. 135-173). Philosophia.

Pahuus, M. (2003). Hermeneutik, In: Collin, F. & S. Køppe (red.). Humanistisk Videnskabsteori,  pp. 139-170. København: Danmarks Radios Forlag.