Sygeplejevidenskab

Sygeplejersken og doktor i filosofi, Kari Martinsen, har i mange år insisteret på at inddrage metafysiske grundlagstanker i sygeplejeteoretiske og praktiske spørgsmål, med udgangspunkt i særligt Heidegger og Løgstrup. Se bl.a. Martinsen (1998; 2005; 2007, 2012) samt Alvsvåg og Gjengedal (2000). Mere overordnede videnskabsteoretiske overvejelser inden for sygeplejen er desuden meget kompetent foretaget af Nerheim (1995) og Thornquist (2006). 
 
 


Sidens ansvarlige redaktør:
  

Referenceliste

Alvsvåg, H. & Gjengedal, E. (2000). Omsorgstænkning : en indføring i Kari Martinsens forfatterskab. Gad.
          Redigeret værk. Bibliotek.dk / Bogrobotten.dk
Martinsen, K. (1998). Fænomenologi og omsorg. Tre dialoger. Gad. Bibliotek.dk / Bogrobotten.dk
         [Revideret udgave: 2003. Første, norske udgave 1996. Bogen omhandler: omsorg og metafysikk: kan 
         sykepleieforskningen gi plass til det?].  
Martinsen, K. (2005). Fra Marx til Løgstrup : om etik og sanselighed i sygeplejen. 
         Munksgaard. Bibliotek.dk / Bogrobotten.dk
         [Dansk oversættelse og nyere udgave af den norske originaludgave fra 1993.]
Martinsen, K. (2007). Samtalen, skønnet og evidensen. Gad. Bibliotek.dk / Bogrobotten.dk
         [Dansk oversættelse af den norske udgave fra 2005. Bogen er en diskussion af den betydning 
         omsorgsfagene tillægger videnskaben i mødet med mennesker i forskellige livssituationer]. 
Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sygeplejen. Klim. Bibliotek.dk / Bogrobotten.dk
Nerheim, H. (1995). Vitenskap og kommunikasjon. Paradigmer, modeller og kommunikative strategier
         i helsefagenes vitenskapsteori. Oslo: Universitetsforlaget Oslo. Bibliotek.dk
Thornquist, E. (2006). Videnskabsfilosofi og videnskabsteori for sundhedsfagene (oversat af Ulla Nielsby).
         Gads Forlag. Bibliotek.dk / Bogrobotten.dk