Thøgersen, Ulla

 
Ulla Thøgersen
Ulla Thøgersen
Ulla Thøgersen (1976-2016), cand. mag. i kommunikation og filosofi, lektor, ph.d.
 
Ulla Thøgersen gik bort 26. december 2016. Kurt Dauer Kellers mindeord ved Ulla Thøgersens bisættelse kan læses her.  
 
Ulla var ansat på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet og arbejdede inden for forskningsområderne: Filosofi, Ledelse og Organisation, Pædagogik og Læring samt Uddannelse. Ullas forskning dækkede: Filosofisk metode, Krop, kommunikation og organisation og Filosofiske refleksioner over begær. I bogen Krop og fænomenologi (2004) indføres læseren fx i Merleau-Pontys kropsfænomenologi. Merleau-Pontys tænkning præsenteres med en pointe om, at den også i dag er relevant for enhver, der beskæftiger sig med mennesket som et engageret og handlende væsen i en social verden.
 
 
Faglig side: Aalborg Universitet
Link til denne side: www.livsverden.dk/thoegersen
 
 

Publikationsliste

Thøgersen, U. (2016). Filosofiens eksistentielle dimension: Filosofiens interpersonelle dimension - filosofi som samtale In: U. Thøgersen (red.) Filosoffen på arbejde : dimensioner i anvendt filosofi. København: Nota. Bibliotek.dk

Thøgersen, U. (2015). Blufærdighed og skam – Kierkegaards analyse af blufærdighed og Sartres analyse af skam med særlig fokus på syndefaldsmyten. in: Pahuus, M., j. D. Rendtorff og P. Søltoft (red).  Kierkegaard som eksitentiel fænomenolog, side 89 – 100, side 171 – 177, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Thøgersen, U. (2012). Eksistensens meningskredsløb. Refleksioner over responsivitet og emotionalitet.  In: K. D. Keller (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi,  s. 213-224. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Thøgersen, U. (2011). Desire as response to experience: reflections on motivational aspects of learning.  In Horsdal, M (ed): Communication, collaboration and creativity. Researching adult learning.  University Press of Southern Denmark. Bibliotek.dk

Thøgersen, U. (2011). Descartes og hans skygge. Om det utænkte i Sjælens passioner. In: Zeller, Jörg og M. Rasmussen, Antologi om Descartes’ filosofi. Aalborg, Aalborg Universitetsforlag  (forthcoming).

Thøgersen, U. (2011). Samskabelse af engagement. Om fastholdelse af de studerende i undervisning.  Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr.10, (forthcoming).

Thøgersen, U. (2011). En engagerende grund. Om læring og motivation i organisationer. In: Laursen,  E. og N. Stegeager (red.). Organisationer i bevægelse. Samfundslitteratur.

Thøgersen, U. (2011). The speaking body: Merleau-Ponty and the primordial embodiment of interpersonal  relations in organizations. Human Relations, (submitted).

Thøgersen, U. og K. Mølbjerg Jørgensen. (2011). Workplace Learning and HRD. In: McGuire,  David and Jørgensen, Kenneth Mølbjerg (eds.), Human resource development –  theory and practice. London, Sage Publications.

Poulsen, S. Bolvig og U. Thøgersen. (2011). Embodied design thinking: a phenomenological  perspective. Co-design, (forthcoming).

Ziethen, Morten og Ulla Thøgersen. (2011). Om mening of meningsfuldhed: en hermeneutisk tilgang til coaching. In Alrø, Dahl og Frimann (red). Organisatorisk coaching på samtaleniveau.  København, Hans Reitzels forlag.

Thøgersen, U. (2011). Kroppen som udtryksrum: fænomenologiske perspektiver på samtalens grundlag,  flow og læringspotentiale. In Alrø, Dahl og Frimann (red). Organisatorisk coaching på samtaleniveau.  København, Hans Reitzels forlag.

Thøgersen, U. (2010). Coaching som læringsrum i organisationer: begær og inspiration. In Laursen, E.,  J. Nørlem og U. Thøgersen (red.), Organisatorisk coaching: læring, ledelse og magt. København, Hans Reitzels forlag. Bibliotek.dk

Thøgersen, U. (2010): Begær som pædagogisk tema – en læsning af Rousseau’s Émile,  Nordisk Pedagogik. vol. 30. 49 s.

Thøgersen, Ulla (2010). Desire, Democracy and Education. Educational Philosophy and Theory.  (forthcoming)
Laursen, E., J. Nørlem og U. Thøgersen (red.). (2010). Organisatorisk coaching: læring, ledelse  og magt. København: Hans Reitzels forlag. Bibliotek.dk

Laursen, E., J. Nørlem og U. Thøgersen. (2010). Indledning, In Laursen, E., J. Nørlem og U. Thøgersen (red.). Organisatorisk coaching: læring, ledelse og magt. København, Hans Reitzels forlag. Bibliotek.dk

Thøgersen, U. og Stegeager, N. (2009). Et nyt landskab: indledende tanker. In Nørlem, J. (red.) Coachingens landskaber: Nye veje - andre samtaler. København, Hans Reitzels Forlag,  s. 9-20. Bibliotek.dk

Willert, S. og Thøgersen, U. (2009). Uddannelse af organisatoriske coaches – et pædagogisk ambitiøst  masterprogram. In: Nørlem, J. (red.). Coachingens landskaber: Nye veje - andre samtaler. København: Hans Reitzels Forlag, s. 9-20. Bibliotek.dk

Thøgersen, U. (2008). Filosofi som formgivning af det værende: en sammenligning med billedkunstneren. In Etemadi, M. og Zeller J. (red.). At tænke filosofisk, festskrift for L. Nørreklit. Aalborg, Academic Publisher. Bibliotek.dk

Thøgersen, U. (2008). Platons begreb om eros. Hvad er begrebets indhold? In: Rasmussen, M. (red.), Æstetik og naturoplevelse: bidrag til teoridannelse fra Æstetikkredsen på Aalborg Universitet,  Aalborg: Academic Publisher. Bibliotek.dk

Hviid, M., Keller, H., Rasmussen, A., Rasmussen, P. og Thøgersen, U. (2008). Kompetenceudvikling   i udkantsområder: almen og praksisnær kompetenceudvikling for voksne. Aalborg,  Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Thøgersen, U. (2007). Om begær. Filosofiske refleksioner relateret til det pædagogiske felt.  Ph.d.-afhandling, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.  Bibliotek.dk

Thøgersen, U. (2006). Begær og pædagogik. Åbning af et spørgsmål. In Laursen, E., A. Juul Jacobsen,  U. Thøgersen og M. Wiberg (red.), Tanker til tiden. Om studier af læring. Aalborg, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Thøgersen, U. (2004). Krop og fænomenologi. En introduktion til Maurice Merleau-Pontys filosofi. Systime, Århus. Bibliotek.dk / Bogpriser.dk

Thøgersen, U. (2001). Kroppen som skitse til nærvær. En problematisering af kommunikationens  kropslige grundlag. Speciale, Aalborg Universitet. Bibliotek.dk