Sygdom & Sundhed

Sundhed og sygdom er to store dimensioner af den menneskelige eksistens, og forståelsen af dem har udgjort en væsentlig udfordring for den moderne videnskab såvel som for filosofien. I et eksistentiel-fænomenologisk perspektiv har særligt psykiateren og lægen Medard Boss interesseret sig for naturvidenskabens problematiske opfattelse af sygdom og sundhed, ligesom han via Heideggers tænkning har formuleret en alternativ forståelse. Det sker særligt i hovedværket Grundriss der Medizin und der Psychologie (Grundlaget for Medicin og Psykologi) (1975, eng. 1979), som findes i en engelsk oversættelse. Læs mere om Boss' arbejde under emnesiden Terapi. I kapitlet Helhed og sygdom (1990) giver Sune Frølund en god og præcis introduktion til Boss' overordnede tænkning i relation til sundhed og sygdom, og under Sygeplejevidenskab findes Vibeke Ø. Steenfeldts afhandling om åndelig omsorg, som trækker på Boss' eksistentialer.
 
Professor og filosof Emmy van Deurzen tager i bogen Psychotherapy and the Quest for Happiness (2009) fat i diskussionen omkring 'det gode liv' eller 'lykken'. Hvad er det, hvad er det ikke, og findes der en opskrift? van Deurzen tilbyder ingen lette svar, men slår et slag for at det i dag er vigtigt som aldrig før at reflektere og turde tage stilling til moralske spørgsmål i ens eget liv og i samfundet. 

 
Link til denne side: www.livsverden.dk/sundhed
 

Referenceliste

Boss, M. (1975). Grundriss der Medizin und der Psychologie. Ansätze zu einer phänomenolgischen Psychologie, Patologie, Terapie und zu einer Daseinsgemässen Präventivmedizin in der moderne  Industrie-Gesellschaft. Huber, Bern, Stuttgart. Bibliotek.dk / Bookfinder.com

Boss, M. (1979). Existential Foundations of Medicine and Psychology, Jason Aronson, New York,  London. Bibliotek.dk / Bookfinder.com

Frølund, S. (1990). Helhed og sygdom. In: Jensen, Jensen & Kim (eds.). Grundlagsproblemer i sygeplejen.  (pp. 192-226). Århus: Philosophia.

Deurzen, E. van. (2009). Psychotherapy and the Quest for Happiness. London: Sage.